Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tutkimusryhmät ovat menestyneet erinomaisesti täydentävän rahoituksen hauissa, kuten Suomen Akatemian akatemiaprofessuuri- ja huippuyksikkörahoituksessa sekä Euroopan unionin ERC-rahoituksessa. Menestys näissä voimakkaasti kilpailluissa rahoitusmuodoissa osoittaa, että tiedekunnassa harjoitettava tutkimus on erittäin korkeatasoista.

Tiedekunnan laitokset ovat mukana kolmessa Suomen Akatemian nimeämässä huippututkimusyksikössäTiedekunnassa toimii Suomen Akatemian nimittämiä akatemiaprofessoreja ja kilpaillun monivuotisen ERC-rahoituksen saaneita tutkijoita.

Tiedekunnan tutkimusryhmiä