Tutkimuksen huiput

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tutkimusryhmät ovat menestyneet erinomaisesti täydentävän rahoituksen hauissa, kuten Suomen Akatemian akatemiaprofessuuri- ja huippuyksikkörahoituksessa sekä Euroopan unionin ERC-rahoituksessa. Menestys näissä voimakkaasti kilpailluissa rahoitusmuodoissa osoittaa, että tiedekunnassa harjoitettava tutkimus on erittäin korkeatasoista.

Tiedekunnan laitokset ovat mukana kolmessa Suomen Akatemian nimeämässä huippututkimusyksikössäTiedekunnassa toimii Suomen Akatemian nimittämiä akatemiaprofessoreja ja kilpaillun monivuotisen ERC-rahoituksen saaneita tutkijoita.

 

Primaarituottajien molekyylibiologian huippuyksikössä selvitetään kasvien ja yhteyttävien mikro-organismien kasvua, kehitystä sekä stressi- ja energia-aineenvaihduntaa. Tutkimuksessa hyödynnetään uusimpia systeemi- ja synteettisen biologian tutkimusmenetelmiä.

Primaarituottajien molekyylibiologinen tutkimus sekä sitä hyödyntävä biotaloutta edistävä soveltava tutkimus on maailmanlaajuisesti hyvin pirstoutunutta. Fossiilisten polttoaineiden kulutus on aiheuttanut ilmastonmuutoksen ja kasvava ihmispopulaatio vaatii ruoantuotannon lisäystä. Lisäksi Euroopan unioni on esittänyt uusia strategioita biotalouteen siirtymiselle. Avainasemassa on kuitenkin primaarisen energiatuotannon rajallisuus. Kasvien, levien ja syanobakteerien kykyä sitoa auringon energiaa ihmiselle käyttökelpoiseen muotoon ruoaksi, polttoaineiksi ja eläinten rehuksi on tehostettava.

Huippuyksikön päämääränä on selvittää, miten yhteyttävä organismi yhdistää auringon valoenergian sitomisen ja sitä seuraavat hiiliaineenvaihdunnan reaktiotiet, sekä tutkia mahdollisuuksia primaarituotannon tehostamiseksi. Yksikön fotosynteesitutkimuksen ja kasvien kehityksen sekä stressibiologian tutkijat ovat kansainvälisesti tunnustettuja omilla aloillaan. Aloilla on ollut tähän asti hyvin vähän kosketuspintaa toistensa kanssa, mutta nyt ne yhdistyvät ainutlaatuisena kokonaisuutena.

Huippuyksikön tutkimusryhmiä johtavat Akatemiaprofessori Eva-Mari Aro (TY, huippuyksikön johtaja), Jaakko Kangasjärvi (HY, Plant Stress Research), Yrjö Helariutta (Univ. Cambridge/HY, Wood Development Group) ja Esa Tyystjärvi (TY).  Koordinaattori: Turun yliopisto.

Molecular Biology of Primary Producers

Professori Johanna Mappeksen johtamassa yksikössä tutkitaan biologisia vuorovaikutuksia yhdistämällä menetelmiä virologiasta matemaattiseen mallinnukseen: tutkimus keskittyy antagonistisiin vuorovaikutuksiin, kuten peto-saalissuhteisiin ja isäntä-loissuhteisiin, sekä sosiaalisten hyönteisten, ihmisryhmien ja myös mimikriasysteemien yhteistyö- ja konflikti-ilmiöihin.

Yksikön tutkimusryhmiä johtavat prof. Johanna Mappes, prof. Jaana Bamford (edesmennyt), prof. Liselotte Sundström ja prof. Hanna Kokko.  Koordinaattori: Jyväskylän yliopisto

Biologisten vuorovaikutusten huippututkimusyksikkö (in English)

Metapopulaatiobiologian tutkimuskeskus (MRC, Metapopulation Research Centre) on professori, akateemikko Ilkka Hanskin vuonna 1991 perustama tutkimusyksikkö, joka toimi Helsingin yliopistossa. Ryhmän vahvuutena oli ekologian, molekyylibiologian, tieteellisen laskennan ja teoreettisen tutkimuksen yhdistäminen. Ryhmän tutkimus keskittyi metapopulaatiobiologian peruskäsitteiden soveltamiseen, esim. pirstoutuneessa ympäristössä elävien lajien, sekä elinalueiden ja monimuotoisuuden tutkimukseen ja suojeluun liittyen.

MRC:ssä oli yli 70 tutkijaa, tohtorikoulutettavaa ja muuta henkilöstöä yli 20 eri maasta.

ERC Advanced Grant

 • Professori Craig Primmer: Age at maturity in Atlantic salmon: molecular and ecological dissection of an adaptive trait (MATURATION, 2017–2022, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta ja Biotekniikan instituutti)
 • Professori Kai Kaila: Arginine vasopressin and ion transporters in the modulation of brain excitability during birth and birth asphyxia seizures (PRESSBIRTH, 2014–2019)                  
 • Professori Yrjö Helariutta: The role of symplastic communication during root development (SYMDEV, 2013–2018, Biotekniikan instituutti ja Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta)

ERC Consolidator Grant

 • Apulaisprofessori Anna-Liisa Laine: Resistance evolution in response to spatially variable pathogen communities (RESISTANCE, 2017–2022)

ERC Starting Grant

 • Akatemiatutkija Marjo Saastamoinen: Unravelling life-history responses and underlying mechanisms to environmental stress in wild populations (META-STRESS, 2015–2020)

Vastaavan rahoituksen ovat aiemmin saaneet myös seuraavat tutkijat

ERC Advanced Grant

 • Professori Ilkka Hanski: Ecological, molecular, and evolutionary spatial dynamics (SPATIALDYNAMICS, 2009–2013)    

ERC Starting Grant

 • Iiris Hovatta: A cross-species neurogenomics approach to anxiety (GENANX, 2012–2017)
 • Ville Hietakangas: Transcriptional networks in glucose sensing (GLUCOSE SENSING, 2012–2016)
 • Anna-Liisa Laine: Linking Pathogen Evolution and Epidemiology (PATHEVOL, 2011–2016)
 • Atte Moilanen: Global Environmental Decision Analysis (GEDA, 2011–2015)
 • Otso Ovaskainen: Spatial ecology: bringing mathematical theory and data together (SPAECO, 2008–2013)

Tutkimuksen huippuyksiköt rahoituskaudella 2006–2011

 • Metapopulaatiobiologian huippuyksikkö
 • Kasvien signaloinnin tutkimuksen huippuyksikkö
 • Finnish CoE in Virus Research

Tutkimuksen huippuyksiköt rahoituskaudella 2002–2007

 • Populaatiogeneettisten analyysien yksikkö (Oulun yliopisto ja Helsingin yliopisto)

Tutkimuksen huippuyksiköt rahoituskaudella 2000–2005

 • Metapopulaatiobiologian tutkimusryhmä
 • Kasvimolekyylibiologian ja metsäpuiden biotekniikan tutkimusyksikkö
 • Rakennevirologian tutkimusohjelma