Yhteistyö

Tiedekunta toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa. Toiminnan tavoitteena on yhteistyössä tiedekunnan sidosryhmien kanssa edistää tutkimustiedon hyödyntämistä yhteiskunnassa.

Tiedekunnan opettajat ja tutkijat toimivat kansallisissa ja kansainvälisissä yhteiskunnallisissa asiantuntijatehtävissä osallistuen myös aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Vastavuoroiseen kumppanuuteen perustuvaa aktiivista ja aloitteellista yhteistyötä ylläpidetään tiedekunnassa muun muassa sidosryhmätapaamisilla. Sidosryhmätapaamisissa kohtaavat yritysmaailman, valtionhallinnon, sektoritutkimuslaitosten ja yliopiston edustajat ja alumnit.