Tutkimusinfrastruktuurit

Tutkimusinfrastruktuurit ovat tutkimuksen tekemisen perusedellytys. Ne tukevat organisoitunutta tutkimustyötä ja tutkijakoulutusta sekä ylläpitävät ja kehittävät tutkimuskapasiteettia. Tiedekuntamme tutkimusinfrastruktuurien lisäksi olemme mukana monissa kansainvälisissä tutkimusinfrastruktuurien verkostoissa.
Mikä on tutkimusinfrastruktuuri?

Tutkimusinfrastruktuuri on tutkimuksen tekemistä tukeva kokonaisuus, jonka tyypillisiä osia ovat muun muassa 

  • laitteistot, tutkimus- ja mittausasemat, tutkimusalukset, erityislaboratoriot
  • tutkimusaineistojen kokoelmat ja tietokannat, arkistot ja kirjastot
  • tietoliikenneverkot, suurteholaskennan keskukset, muu tietokonekapasiteetti
  • infrastruktuurin ylläpito ja huolto sekä käyttäjille tarjottavat tukipalvelut.
Tiedekunnan tutkimusinfrastruktuurit

Useat bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan ja HiLIFE:n (HiLIFE Helsinki Institute of Life Science) tutkimusinfrastruktuurit tarjoavat maksullisia tutkimuspalveluita akateemisille tutkimusryhmille, yrityksille ja viranomaisille.

Tutkimusinfrastruktuurien verkostot

ESFRI-tiekartan infrastruktuurit

ESFRI - European Strategy Forum on Research infrastructures

Eurooppalainen tutkimusinfrastruktuurien strategiafoorumi

ESFRi strategiafoorumin ESFRI-tiekartan tavoitteena on luoda Euroopan laajuisia tutkimusinfrastruktuureita palvelemaan Euroopan tutkijayhteisöjä ja elinkeinoelämän käyttäjiä ja tuottamaan maailmalla kilpailukykyisiä tutkimusympäristöjä.

Integroidun rakennebiologian tutkimusinfrastruktuurikonsortio Instruct-ERIC tarjoaa biologisen rakennetutkimuksen huipputeknologiaa, erityisosaamista ja koulutusta kaikille eurooppalaisille tutkijoille. Suomi on jäsen Instruct-ERIC:ssä valtiosopimuksella ja ESFRI-tiekartalla Instruct-ERIC on yksi maamerkeistä.

Helsingin yliopisto ja bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta koordinoi Suomen Instruct-ERIC-toimintoja ja Suomen Instruct-keskusta (professori Sarah Butcher ja dosentti Hanna Oksanen).

Tiedekunnasta mukana on näytteenvalmistukseen erikoistunut Biomolekulaaristen kompleksien puhdistusyksikkö Biocomplex.

FINMARI Finnish Marine Research Infrastructure

Suomen merentutkimuksen infrastruktuuri FINMARI

Suomen merentutkimuksen hajautettu infrastruktuuri FINMARI yhdistää Suomen merkittävimpien Itämeri-tutkimusta harjoittavien tahojen toisiaan täydentävät resurssit. Suomen ympäristökeskus SYKE koordinoi FINMARIa ja Tvärminnen eläintieteellinen asema (Helsingin yliopisto) toimii konsortion varakoordinaattorina. Partnereihin kuuluvat myös Turun Yliopisto, Åbo Akademi, Ilmatieteen laitos, Geologian tutkimuskeskus ja Luonnonvarakeskus.

FINMARI on ollut kansallisella tutkimusintrastruktuuritiekartalla vuodesta 2014 lähtien ja tarjoaa tutkijoille pääsyn monipuoliseen merentutkimusinfraan, joka koostuu kenttäasemista, tutkimusaluksista, kokeellisista laboratorioista, sekä rannikonläheisistä mittausalustoista ja –poijuista.

Lisää infrastruktuurien verkostoja

Tiedekuntamme on mukana myös monissa muissa infrastruktuurien verkostoissa. Sivustot ovat pääosin englanninkielisiä.