Julkaisut ja opinnäytteet

Tutustu tiedekuntamme tieteellisiin artikkeleihin ja opinnäytteisiin.
Julkaisut ja opinnäytetyöt

Julkaisut löytyvät Helsingin yliopiston tutkimusportaalista ja opinnäytetyöt HELDA:sta  – Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto.