Tutkimus

Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa tehdään maailmanluokan ympäristö- ja elämäntieteiden tutkimusta monitieteisesti. Laaja-alainen tutkimuksemme ulottuu elämän molekyylitason rakenteiden selvittämisestä aina suuriin ekosysteemitason kysymyksiin ja ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.
Profiili ja painoalat

Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa tehdään johtavaa tutkimusta aloilla, jotka kattavat kaikki tiedekunnan tutkimusohjelmat:  

  • Molekyyli- ja solubiotieteet
  • Organismi- ja evoluutiobiologia 
  • Ekosysteemi- ja ympäristötieteet.

Erityisiä huippuosaamisen aloja ovat: 

  • Ekologia ja evoluutiobiologia 
  • Kasvibiologia
  • Genetiikka/genomiikka, molekyyli- ja solubiologia
  • Metabolia-tutkimus ja neurobiologia
  • Ympäristömuutos ja kestävän kehityksen tutkimus arktisella alueella, Itämerellä ja kaupunkiympäristössä. 

Olemme mukana lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa ja -verkostoissa.

Laaja-alainen perustutkimus

Kansainväliset ja korkeatasoiset huippututkimusyksikkömme ja tutkimusryhmämme tekevät bio- ja ympäristöalan perustutkimusta, jonka tuloksia tarvitaan ja käytetään yhä kiihtyvällä tahdilla ratkottaessa ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin haasteita. Laaja-alainen perustutkimuksemme tarjoaa rajattomat mahdollisuudet tulosten hyödyntämiseen yhteiskunnassa.