Tutkimus
Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa tehdään maailmanluokan ympäristö- ja elämäntieteiden tutkimusta monitieteisesti. Laaja-alainen tutkimuksemme ulottuu elämän molekyylitason rakenteiden selvittämisestä aina suuriin ekosysteemitason kysymyksiin ja ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.
Tutkimuksen kärjessä

Kansainväliset ja korkeatasoiset huippututkimusyksikkömme ja tutkimusryhmämme tekevät bio- ja ympäristöalan perustutkimusta, jonka tuloksia tarvitaan ja käytetään yhä kiihtyvällä tahdilla ratkottaessa ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin haasteita. Laaja-alainen perustutkimuksemme tarjoaa rajattomat mahdollisuudet tulosten hyödyntämiseen yhteiskunnassa.

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta on tutkimuksen kansainvälisessä kärjessä seuraavilla aloilla:

  • ekologia ja evoluutiobiologia
  • genetiikka, genomiikka ja solubiologia
  • molekulaarinen kasvibiologia
  • rakennebiologia ja virologia
  • neurobiologia.

Tuemme ympäristömuutoksen ja kestävän kehityksen haasteisiin monipuolisesti vastaavaa tutkimusta: arktinen tutkimus, Itämeri-tutkimus ja kaupunkitutkimus.

Olemme mukana lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa ja -verkostoissa.