Profiloitumisohjelmat, tutkimusverkostot ja -projektit

Osallistumme aktiivisesti Suomen Akatemian Helsingin yliopistolle myöntämiin tutkimuksen profiloitumisohjelmiin. Tiedekuntamme on mukana lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimusverkostoissa.
Profiloitumisohjelmat

Helsinki Institute of Life Sciences HiLIFE on vuonna 2017 toimintansa aloittanut monitieteinen tutkimusinstituutti.

Kestävyystieteen instituutti HELSUS yhdistää kestävyystieteen tutkimuksen ja koulutuksen seitsemästä tiedekunnasta.

Thriving Nature -hanke edistää ilmastonmuutoksesta selviämisen kannalta kriittisen biologisen sitkeyden eli resilienssin huippututkimusta.

UH Brain – Understanding the Human Brain – on aivotutkimukseen keskittyvä Helsingin yliopiston strateginen profiloitumisalue.

Tutkimusverkostot

Tiedekuntamme on vahvasti mukana Viikin kasvitieteen verkostossa Viikki Plant Science Centre (ViPS). ViPS toimii stimuloivassa ja korkean impaktin tutkimusympäristössä Viikin kampuksella. ViPS integroi perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen tutkijoita kampuksella ja kehittää bioinformatiikan käyttöä ja palveluita sekä rohkaisee kampuksen tutkijoita uusiin yhteishankkeisiin.

Erityisesti kaupunkitutkimukseen profiloitunut Lahden tutkimus- ja opetusverkosto sekä kolme biologista asemaa, Lammilla, Kilpisjärvellä ja Tvärminnessä, ovat tärkeä osa tiedekuntamme toimintaympäristöä.

Tiedekunta johtaa Helsingin ja Tukholman yliopistojen strategisen kumppanuuden kärkihankkeita Arctic Avenue ja Baltic Bridge 2.0.

Tutkimusinfrastruktuurien verkostot
Projektit
Tutkimusryhmät