Laaja-alainen perustutkimus

Tiedekunnassamme korostuu pitkäjänteisen perustutkimuksen merkitys – ilman perustutkimusta ei synny tieteen läpimurtoja tai innovaatioita.

Perustutkimus on kaiken yliopistossa tehtävän tieteellisen tutkimuksen perusta. Se luo pohjaa soveltavalle tutkimukselle, käytännön sovelluksille ja tieteen läpimurroille. Merkittävä osa tiedekunnassa tehtävästä tutkimuksesta, arviolta jopa 90 prosenttia, on niin kutsuttua perustutkimusta. Tiedekunnan tutkijat tutkivat muun muassa soluja, molekyylejä, lajeja ja ekosysteemejä.  

Perustutkimuksella tarkoitetaan pitkäjänteistä, taustoittavaa tutkimusta, jossa tutkitaan jonkin asian tai ilmiön toimintaa kasvattaen tieteellistä ymmärrystä tutkimuskohteesta. Perustutkimuksella ei lähtökohtaisesti haeta ratkaisua yksittäisiin käytännön haasteisiin, mutta sillä on kriittinen rooli monenlaisten sovelluksien ja innovaatioiden taustalla. 

Merkittävä osa tutkimukseen perustuvista innovaatioista jäisi kokonaan syntymättä ilman niiden taustalla tehtyä perustutkimusta. Etukäteen ei kuitenkaan tyypillisesti voida ennustaa, millaisia löydöksiä saattaa syntyä tai kuinka kauan siihen voi mennä aikaa. Joskus tuloksia, löydöksiä tai jopa läpimurtoja syntyy vuodessa, mutta yhtä lailla voi kestää 20 vuotta ennen kuin tuloksilla on käytännön merkitystä.   

Tieteellisten innovaatioiden pohjana on valtava määrä perustutkimusta

”Kukaan ei tee tutkimusta vain tutkimuksen vuoksi, tämä pätee myös perustutkimukseen. Kaikesta tutkimuksesta on hyötyä, vaikka tuloksille ei aina ole heti käyttöä. Sovelletussa tutkimuksessa hyöty voi olla hyvinkin nopeaa. Perustutkimuksen puolella ei sen sijaan oikeastaan voida ennustaa, millaisia innovaatioita sen pohjalta voi syntyä. Voi olla, että perustutkimuksen pohjalta syntyy viiden vuoden kuluttua joitain mullistavaa. Yhtä lailla voi kestää 20 vuotta ennen kuin tuloksilla on käytännön merkitystä tai niistä on konkreettista hyötyä."

Dekaani, professori Jaakko Kangasjärvi, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Tutustu perustutkimukseen käytännössä

Viikin kasvihuoneilla tehdään arvostettua perustutkimusta

Viikin elämäntieteiden kampuksella 40–50 tutkimusryhmää tutkii kasveja kampuksella sijaitsevissa kasvihuoneissa läpi vuoden. Tämä Suomessa ainutlaatuinen, kansainvälisesti arvostettu perustutkimus muodostaa pohjan hyvin monipuoliselle soveltavalle tutkimukselle. Osana tutkimusta syntyy myös innovaatioita ja ratkaisuja erilaisiin käytännön haasteisiin. Katso professori Jaakko Kangasjärven haastattelu (2022).

Uutisia tiedekuntamme tutkimuksesta