Tohtorikoulutus
Tohtorintutkinto on korkein yliopistollinen tutkinto, joka pätevöittää ennen kaikkea tutkijan tehtäviin. Tutkijankoulutus antaa tukevan pohjan paitsi tutkijan työhön myös monenlaisiin tehtäviin yhteiskunnan ja elinkeinoelämän palveluksessa.

Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa tehdään kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettua monitieteistä tutkimusta. Tämän tutkimuksen tekemisessä tohtorikoulutettavien merkitys on suuri. Tiedekunnassa voi suorittaa filosofian tohtorin tutkinnon. Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta valmistuu vuosittain noin 60 tohtoria. 

Tohtorin tutkinto muodostuu väitöskirjasta ja yhteensä 40 opintopisteen laajuisista teoreettisista opinnoista. Väitöstutkimuksen keskeisin osa on tutkimustyö, joka tehdään kokeneemman tutkijan ohjauksessa. Väitöskirjan julkinen puolustaminen - väitöstilaisuus – kuuluu oleellisena osana tohtoriopintoihin. 

Jatko-opinto-oikeutta haetaan aina johonkin tohtoriohjelmaan, mutta tutkinnon myöntää tiedekunta. Hakiessaan tohtoriohjelmaan hakija valitsee tavoitetutkinnon ja kotitiedekunnan aiemman opintotaustansa ja väitöskirjansa aiheen perusteella. Tohtoriohjelmat järjestävät kursseja ja seminaareja ja ne ovat myös vastuussa tohtorikoulutettavien neuvonnasta ja ohjauksesta.

Lisää tietoa tohtorikoulutuksesta Helsingin yliopistossa löydät yliopiston tohtorikoulutus –sivulta.

Tietoa tohtoriopintoihin hakemisesta löydät yliopiston Hae tohtoriohjelmiin -sivulta.

Tietoa opinnoista, ohjauksesta ja opinto-oikeuden palautuksesta löydät Opiskelijan ohjeista.