Opetus ja opiskelu

Tiedekuntamme kolme laaja-alaista kandiohjelmaa kattavat kaikki bio- ja ympäristötieteiden alat molekyyleistä globaaleihin kysymyksiin. Molekyylibiotieteiden, biologian tai ympäristötieteiden kandiopintojen jälkeen eri maisteriohjelmat tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia syventyä itselle mieluisimpaan tieteenalaan. Meiltä valmistutaan myös biologian aineenopettajaksi.
Life Science - elämäntieteet

Suomen suurimpana elämäntieteet -alojen kampuksena Viikki tarjoaa ainutlaatuiset puitteet opiskelulle ja tiedekuntamme tutkimusryhmille. Opiskelijamme pääsevät alusta alkaen osaksi kansainvälistä opiskelijoiden ja tutkijoiden yhteisöä. Toimimme myös Lahden yliopistokampuksella sekä tutkimusasemillamme Hankoniemen Tvärminnessä, Hämeenlinnan Lammilla sekä Enontekiön Kilpisjärvellä. Tämä kokonaisuus luo edellytykset opetukselle, joka kilpailee laadussa kansainvälisten huippuyliopistojen kanssa.

Tutkielmat kandidaatin ja maisterin tutkinnoissa

Kandidaatintutkielma on tieteellisiin julkaisuihin perustuva kirjoitus opintojen alaan liittyvästä tutkimuskysymyksestä. Sen kirjoittamiseen saa tukea ohjaajalta ja kandiseminaarista. Useimmat maisterintutkielmat (ent. pro gradu) tehdään tutkimusryhmissä laajuudeltaan rajattuina tutkimusprojekteina ja kirjoitetaan tutkimusjulkaisun muotoon. Helsingin yliopisto tarjoaa tähän maassamme ainutlaatuiset mahdollisuudet opetusalojemme sadoissa tutkimusryhmissä. Koulutuksemme antaa hyvät valmiudet siirtyä työelämään tai jatkaa jossakin yliopiston monista tohtoriohjelmista kohti tutkijanuraa.

Opetuksemme perustuu tutkimukseen