Utbildningsprogram

Hitta det rätta programmet för just dig vid Helsingfors universitet! Ansökan till de internationella magisterprogrammen är 3.12.2018- 11.1.2019. Följande ansökningstider för doktorandprogram är  14.-27.9.2018 och 1.-14.11.2018.

Sök utbildningar

Examensnivå

Lägre högskoleexamen: 5-årig kandidat- och magisterexamen eller 3-årig kandidatexamen (till exempel barnträdgårdslärare)
Högre högskoleexamen: 2-årig magisterexamen eller medicine/odontologie licentiatexamen

Undervisningsspråk