Utbildningsprogram

Hitta det rätta programmet för just dig vid Helsingfors universitet! Ansökan till de internationella magisterprogrammen är i december. Följande ansökningstider för doktorandprogram är 1.-14.2.2019 ja 2.-15.4.2019.

Sök utbildningar

Examensnivå

Lägre högskoleexamen: 5-årig kandidat- och magisterexamen eller 3-årig kandidatexamen (till exempel barnträdgårdslärare)
Högre högskoleexamen: 2-årig magisterexamen eller medicine/odontologie licentiatexamen

Undervisningsspråk