Lär känna oss

Helsingfors universitet erbjuder tillsammans med Öppna universitetet olika sätt för gymnasieelever att bekanta sig med våra studiemöjligheter. På denna sida finns information om studentpresentationer, öppna dörrar, mässor och öppna föreläsningar. På sidan för studiehandledare finns mera information.

Högskoledagen ordnas torsdagen den 29 oktober 2020. Evenemanget erbjuder tillfälle att bekanta sig med de svenskspråkiga studiemöjligheterna som finns i Helsingfors. Skolorna som representeras är Helsingfors universitet, Hanken Svenska handelshögskolan, Aalto-universitetet, Konstuniversitetet samt yrkeshögskolan Arcada. Hos oss erbjuds presentationer med möjlighet att ställa frågor, diskussion och rundturer.

Mejlans campusdag (Meilahden kampuspäivä) erbjuder en möjlighet att bekanta sig med medicinska fakulteten. Campusdagen ordnas varje år och den exakta datum publiceras so fort som möjligt.

Uni på väg är ett koncept där Helsingfors universitets studenter och forskare tar över undervisningen på ett gymnasium för en för- eller eftermiddag. Poängen är att visa gymnasieelever vad det innebär att studera vid ett universitet samt presentera Helsingfors universitets mångsidiga ämnesutbud. Projektet har fått understöd av Svenska kulturfonden och stiftelsen Tre Smeder.

Uni på väg-konceptet går ut på följande:

  • Universitetets studenter och forskare tar över undervisningen i skolan och håller sina föreläsningar parallellt
  • Det bjuds på två parallella sessioner så att skolans elever väljer två olika föreläsningar
  • Programmet och teman på föreläsningarna kan skräddarsys enligt skolans behov och önskemål. Se exempel på program.

Blev du intresserad av att få Uni på väg till din skola? Kontakta svenska-arenden@helsinki.fi

Universitetet ordnar föreläsningar öppna för allmänheten som ofta kan följas även på nätet. 

Evenemang är sidan för universitetets evenmangskalender. Under läsåret kan du så gott som dagligen hitta föreläsningar som är öppna för allmäheten. Välkommen!

Tankehörnan är caféet där det erbjuds infotillfällen, diskussioner och föreläsningar kring såväl Unis tvärvetenskapliga forskning som andra dagsaktuella ämnen. Föreläsningarna kan följas även direkt på nätet. Tankehörnan hittar du på Universitetsgatan 4.

Studia Generalia är en föreläsningsserie som ordnas av Öppna universitetet där ett visst tema behandlas från olika läroämnens synvinkel. Föreläsningarna hålls i Tankehörnan, Universitetsgatan 4, och kan även följas på nätet.