Högskoledagen - Studerande berättar
Vill du studera på svenska vid Uni? Bekanta dig med vårt utbildningsutbud via videorna nedan. Hör våra studerande och lärare berätta om studierna vid Helsingfors universitet. Videorna är från Högskoledagen 2020. I år ordnas Högskoledagen 28.10.2021 online.

Programmet 2021 finns på Studera i Helsingfors-sidan. I år kommer det att finnas både inslag av live-element och förinspelat material att titta på under dagens lopp.

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper har ett sökmål med inriktning i samhällsvetenskaper och ett sökmål i socialt arbete.

Se videon där utbildningsprogrammets studerande berättar om studierna och studielivet. Se också utbildningsprogrammets egna webbsidor. Du bildar en uppfattning om något intresserar just dig.

Kandidatprogrammet i pedagogik

Om frågor kring människans tillväxt, utveckling, beteende och lärande intresserar kan studier i pedagogik vara något för dig. I kandidatprogrammet i pedagogik kan du studera till klasslärare, till lärare inom småbarnspedagogik eller så kan du studera allmän pedagogik och vuxenpedagogik. Varje studieinriktning är ett eget sökmål.

Se videon där kandidatprogrammets studerande berättar om studierna och studielivet. Se också kandidatprogrammets egna webbsidor. Du bildar en uppfattning om något intresserar just dig.

Utbildningsprogrammen i medicin, odontologi, veterinärmedicin

Du kan studera till läkare eller tandläkare vid medicinska fakulteten och till veterinär vid veterinärmedicinska fakulteten.

Se videon där utbildningsprogrammens studerande berättar om studierna och studielivet. Se också utbildningsprogrammens egna webbsidor. Du bildar en uppfattning om något intresserar just dig.

Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer

Om du drömmer om att bli lärare, informatör, författare, eller översättare är kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer något för dig. Utifrån dina egna intressen väljer du att studera antingen språk eller litteratur.

Se videon där kandidatprogrammets studerande berättar om studierna och studielivet. Se också programmets egna webbsidor. Du bildar en uppfattning om något intresserar just dig.

 

 

Kandidatprogrammen i fysik, datavetenskap och kemi

Du kan studera fysik (fysikaliska vetenskaper), datavetenskap och kemi vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten i Campus Gumtäkt.

Se videon där kandidatprogrammens studerande berättar om studierna och studielivet. Se också programmens egna webbsidor. Du bildar en uppfattning om något intresserar just dig.

Kandidatprogrammen i geografi, lantbruksekonomi och miljövetenskaper

Om frågor kring livsmedel, lantbruk eller miljöfrågor intresserar dig kan geografi, lantbruksekonomi eller miljövetenskaper vara din grej.

Se videon där kandidatprogrammens studerande berättar om studierna och studielivet. Se också programmens egna webbsidor. Du bildar en uppfattning om något intresserar just dig.

Utbildningsprogrammen i biologi, farmaci och molekylära biovetenskaper

På campus Vik har du möjlighet att studera biologi, molekylära biovetenskaper och farmaci och fördjupa dig i frågor som t.ex. molekylära strukturer och hur läkemedel verkar i koppling med människan och miljön.

Se videon där utbildningsprogrammens studerande berättar om studierna och studielivet. Se också programmens egna webbsidor. Du bildar en uppfattning om något intresserar just dig.

Utbildningsprogrammen i filosofi, juridik och historia

Om du vill filosofera, skipa rättvisa eller studera mänskligheten och människan samt hennes historia, nutid och framtid kan studier i filosofi, historia eller juridik vara din grej.

Se videon där utbildningsprogrammens studerande berättar om studierna och studielivet. Se också programmens egna webbsidor. Du bildar en uppfattning om något intresserar just dig.