Prova på-kurser

På prova på-kurserna kan du titta in hos Helsingfors universitet! På denna sida hittar du de aktuella prova på-kurser som för närvarande står till buds. 

Prova på-kurserna är kurser som omfattar en eller två studiepoäng och där du kan bekanta dig med olika vetenskapsområden och universitetsstudier vid Helsingfors universitet. 

Prova på-kurserna lämpar sig särskilt väl t.ex. för gymnasieelever som funderar på sitt eget framtidsområde. Alla andra som är intresserade av ämnena är också välkomna att delta. Prova på-kurserna är avgiftsfria.

Många prova på-kurser är samtidigt också nätkurser öppna för alla, dvs. MOOC-kurser.

 

Prova på-kurser

I utbudet av öppna universitetsstudier finns också många andra kurser som lämpar sig väl för gymnasieelever eller studerande vid yrkesskolor. I studieutbudet är det märkta Passar även för gymnasiestuderande.

Börja studera

Bekanta dig med anmälningsanvisningarna och studiepraxisen.

Är du ute efter något annat?

Bekanta dig med hela utbudet av öppna universitetsstudier