Prova på-kurser
På prova på-kurserna kan du titta in hos Helsingfors universitet!

Prova på-kurserna är kurser som omfattar en eller två studiepoäng och där du kan bekanta dig med olika vetenskapsområden och universitetsstudier vid Helsingfors universitet. 

Prova på-kurserna lämpar sig särskilt väl t.ex. för gymnasieelever som funderar på sitt eget framtidsområde. Alla andra som är intresserade av ämnena är också välkomna att delta. Många prova på-kurser är samtidigt också nätkurser öppna för alla, dvs. MOOC-kurser. 

På denna sida hittar du de prova på-kurser som för närvarande står till buds. 

I utbudet av öppna universitetsstudier finns också många andra kurser som lämpar sig väl för gymnasieelever. I studieutbudet är det märkta Passar även för gymnasiestuderande. 
 

Prova på-kurser
2 sp Kursen lämpar sig för gymnasiestuderande och andra som är intresserade av studier. Efter avslutad kurs ska studenten:   känna till centrala pedagogiska begrepp och frågeställningar och kunna relatera dem till flerspråkighet, mångfald och social rättvisa inom utbildning och undervisning  vara medveten om normkritiska förhållningssätt inom utbildning  känna till centrala styrdokument så som FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och barnkonventionen och förstå hur de påverkar verksamheten inom utbildning    Kurserna är ordnade enligt följande Efter avlagd kurs:  har studenten kännedom om centrala frågor, perspektiv och begrepp inom social- och samhällsvetenskaperna som till exempel frågan om struktur och aktörskap samt frågan om konstruktionism och realismförstår studenten hur samhällsvetenskapliga begrepp och teoribildning kan tillämpas i samhällsrelevant forskning, särskilt rörande aktuella forskingsteman som behandlas och som studenten väljer att bekanta sig medhar studenten färdigheter att reflektera över sitt egna samhällsvetenskapliga tänkandehar studenten kännedom om möjligheterna att studera samhällsvetenskap på svenska inom ramen för kandidatprogrammet vid Soc&kom och känner till programmets olika studieinriktningar: journalistik och kommunikation, socialpsykologi, statskunskap med förvaltning, sociologi, rättsvetenskap och socialt arbete.
Börja studera

Bekanta dig med anmälningsanvisningarna och studiepraxisen.

Är du ute efter något annat?

Bekanta dig med hela utbudet av öppna universitetsstudier