Bestämmelsen om en enda studieplats

Du kan ta emot endast en studieplats i en utbildning som leder till en finsk högskoleexamen bland de utbildningar som börjar samma termin (1.8–31.12 eller 1.1.–31.7.).

Bestämmelsen hindrar dig inte från att ta emot flera studieplatser i utbildningar som leder till högskoleexamen, ifall utbildningarna börjar olika terminer. Bestämmelsen gäller inte heller ansökan om överflyttning, eftersom man avstår från sin tidigare studieplats när man flyttar över till en ny.

Bestämmelsen om en enda studieplats finns i universitetslagen.