Information om poänggränserna

På den här sidan finns information om de lägsta godkända poängen i urvalsproven till utbildningarna i huvudansökan (ansökan till de utbildningsprogram som leder till en lägre högskoleexamen samt utbildningsprogrammen i medicin och odontologi) i den gemensamma ansökan våren 2019.

I tabellerna anges de lägsta godkända poängen för varje urvalssätt enligt situationen 27.6.2019. Ifall förstagångssökande har godkänts med lägre poäng än andra sökande anges minimipoängen för förstagångssökande och andra sökande separat.

Poänggränserna är preliminära och kan ändras då sökande antas från reservplats. 

Mer information om antagningsförfarandena för de enskilda utbildningarna finns att tillgå i antagningsgrunderna för utbildningen i utbildningsutbudet.

Poänggränserna ändras varje år och uppgifterna för olika år är inte nödvändigtvis jämförbara sinsemellan.