Antalet sökande och antagna  till de flerspråkiga magisterprogrammen 2019 (30.8.2019)

Antalet sökande och antagna till de finsk- och svenskspråkiga magisterprogrammen 2019 (5.9.2019)

Sammanställning på alla sökande och antagna till de svensk-, finsk- och flerspråkiga magisterprogrammen 2019 (5.9.2019)

Hu­vud­an­sö­kan

Antalet sökande, deltagare i urvalsproven och antagna samt antagna som tagit emot studieplatsen till kandidatprogrammen i den gemensamma ansökan våren 2018 (31.8.2018)

Antalet sökande till kandidatprogrammen i den gemensamma ansökan våren 2018 (5.4.2018)

Ma­gis­te­ran­sö­kan

Antalet sökande och antagna till de svensk- och finskspråkiga magisterprogrammen i den gemensamma ansökan våren 2018 (11.9.2018)

Antalet sökande till de flerspråkiga magisterprogrammen 2018 (9.10.2018)

Sammanställning på alla sökande och antagna till de svensk-, finsk- och flerspråkiga magisterprogrammen 2018 (09.10.2018)

Öppna uni­ver­si­tets­le­den och an­sö­kan om över­flytt­ning

Antalet sökande och antagna via den öppna universitetsleden 2018 (11.9.2018)

Antalet sökande och antagna via an­sö­kan om över­flytt­ning 2018 (14.9.2018)

Hu­vud­an­sö­kan

Antalet sökande, deltagare i urvalsproven och antagna till kandidatprogrammen i den gemensamma ansökan våren 2017.

Ma­gis­te­ran­sö­kan

Antalet sökande och antagna till de svensk- och finskspråkiga magisterprogrammen i den gemensamma ansökan våren 2017

Antalet sökande och antagna till de flerspråkiga magisterprogrammen 2017

Sammanställning på alla sökande och antagna till magisterprogrammen 2017

Öppna uni­ver­si­tets­le­den och an­sö­kan om över­flytt­ning

Antalet sökande och antagna via den öppna universitetsleden 2017

Antalet sökande och antagna via an­sö­kan om över­flytt­ning 2017

Antalet sökande , deltagare i urvalsprov och antagna i gemensamma ansökan våren 2016.

Antalet sökande , deltagare i urvalsprov och antagna i magisteransökan 2016. I magisteransökan ansöker man om studierätt för högre högskoleexamen. Statistiken innefattar både de engelskspråkiga programmen, till vilka man ansöker via University Admissions Finland, och de finsk- och svenskspråkiga programmen, som är en del av högskolornas gemensamma ansökan.

Antalet sökande och antagna via öppna universitetsleden 2016. Farmaceutiska fakulteten, medicinska fakulteten och veterinärmedicinska fakulteten har ingen öpu-led.

Antalet sökande och antagna genom ansökan om överflyttning 2016. Farmaceutiska, juridiska, pedagogiska och  veterinärmedicinska fakulteten ordnar ingen skild ansökan om överflyttning.