Efter antagningen

På den här sidan hittar du information hur man kan ta emot studieplatsen och hur man kan ta reda på ditt urvalsprov till studier som ger kvalifikationer för läraryrket.
Efter antagningen

Välkommen till den pedagogiska fakulteten! Läs ditt resultatbrev försiktigt och gör enligt instruktionerna. Kom ihåg att ta emot studieplatsen före tidsfristen. 

Om du har blivit antagen villkorligt, lämna dokumenterna som krävs före tidsfristen.

 

Tidsfristerna
Bekanta dig med dina svar

Bekanta dig med dina svar i urvalsprovet i visningsservicen. Läs anvisningarna på den här sidan.