Visning av urvalsprovssvar

Vill du läsa dina urvalsprovssvar och modellsvaren efter att resultaten publicerats? Läs anvisningarna på den här sidan.
Aktuellt 2022

Pedagogiska studier 2022

Om du vill kolla poäng inom alla område i urvalsintervjun för pedagogiska studier, skicka ett e-postmeddelande till studera@helsinki.fi med ämnet "Visningstjänst för pedagogiska studier". Skicka ett mejl från samma adress som du angav i ansökningsformuläret. Du har möjlighet att kolla provet ett halft år efter omprövningsbegäran. 

 

Ämnesdidaktiska studier 2022

Om du vill kolla dina egna svar och de rätta svaren i urvalsprovet för ämnesdidaktiska studier, skicka ett e-postmeddelande till studera@helsinki.fi med ämnet "Visningstjänst för ämnesdidaktiska studier". Skicka ett mejl från samma adress som du angav i ansökningsformuläret. Vi skickar dina svar och rätta svarslinjen och frågorna via krypterad e-post. Du har möjlighet att kolla provet ett halft år efter omprövningsbegäran.  

 

Speciallärarstudier 2022

Om du vill kolla dina egna svar och de rätta svaren urvalsprovet för speciallärare, skicka ett e-postmeddelande till studera@helsinki.fi med ämnet "Visningstjänst för separata specialundervisningslärarstudier". Skicka ett mejl från samma adress som du angav i ansökningsformuläret. Vi skickar frågorna, dina svar och rätta svarslinjen via krypterad e-post inom 1-2 arbetsdagar efter att du skickat ditt meddelande under korrigeringsperioden. Du har möjlighet att kolla provet ett halft år efter omprövningsbegäran.