Visning av urvalsprovssvar
Vill du läsa dina urvalsprovssvar och modellsvaren efter att resultaten publicerats? Läs anvisningarna på den här sidan.
Aktuellt 2021

Aktuellt 6/2021

Om du vill kolla poäng inom alla område i urvalsintervjun för pedagogiska studier, skicka ett e-postmeddelande till studera@helsinki.fi med ämnet "Visningstjänst för pedagogiska studier". Skicka ett mejl från samma adress som du angav i ansökningsformuläret. Du har möjlighet att kolla provet ett halft år efter omprövningsbegäran.  

Om du vill kolla dina egna svar och de rätta svaren i urvalsprovet för ämnesdidaktiska studier, skicka ett e-postmeddelande till studera@helsinki.fi med ämnet "Visningstjänst för ämnesdidaktiska studier". Skicka ett mejl från samma adress som du angav i ansökningsformuläret. Vi skickar det optiska formuläret och rätta svarslinjen och frågorna via krypterad e-post. Du har möjlighet att kolla provet ett halft år efter omprövningsbegäran.  

 

Aktuellt 3/2021

Om du vill kolla dina egna svar och de rätta svaren urvalsprovet för speciallärare, skicka ett e-postmeddelande till studera@helsinki.fi med ämnet "Visningstjänst för separata specialundervisningslärarstudier". Skicka ett mejl från samma adress som du angav i ansökningsformuläret. Vi skickar det optiska formuläret och rätta svarslinjen via krypterad e-post inom 1-2 arbetsdagar efter att du skickat ditt meddelande under korrigeringsperioden (fram till 23 mars). Du har möjlighet att kolla provet ett halft år efter omprövningsbegäran.  

Instruktionerna nedan gäller inte visningstjänsten för separata specialundervisningsstudier på grund av koronasituationen. 

Visnings- och kopieringsservicen

Du kan boka tid för att komma och läsa dina provsvar efter att resultaten publicerats. Via visningsservicen kan du läsa dina svar, modellsvaren och eventuellt material som delats ut vid provet. Visningsservicen är i bruk för alla ansökningar till fristående studier vid Pedagogiska fakulteten.

Du kan också beställa en avgiftsbelagd kopia av bedömningsblanketten för intervjun i urvalsprovet för pedagogiska studier. Observera att blanketten inte innehåller den verbala bedömningen, utan endast dina poäng. Kopieringsservicen är inte tillgänglig för de övriga fristående studierna vid Pedagogiska fakulteten.

Urvalsproven och modellsvaren publiceras inte på webbplatsen och de kan inte beställas per e-post.

Anmälan till visningsservicen

Du måste boka tid för att kunna ta del av visningsservicen. En kalender för tidsbokning öppnas samma dag som antagningens resultat publiceras. Man kan boka tid för visning under cirka två veckor, från det att resultaten publicerats tills tidsfristen för begäran om omprövning gått ut. Kolla lediga tider i bokningskalendern och fyll i uppgifterna på blanketten noggrant. Visningsservicen är gratis.

När du har bokat en tid i kalendern skickar systemet dig en automatisk bekräftelse. Bokningen är bindande och du kan endast av vägande skäl inhibera din bokning genom att skicka ett meddelande till adressen hakijapalvelut@helsinki.fi. Om du inte kommer till visningen eller försenar dig, kan det hända att du inte tillåts boka en ny tid.

Du har möjlighet att ta del av dina provsvar i ett halvårs tid efter tidsfristen för begäran om omprövning. Om du vill läsa dina provsvar efter att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut, skicka ett meddelande till adressen hakijapalvelut@helsinki.fi, så kommer vi överens om en tid som passar både dig och Ansökningsservicen. Lämpliga tider är i regel vardagar kl. 8–16.

När du kommer för visning av dina provsvar

Du behöver ett identitetsbevis (pass, finskt körkort eller identitetskort som utfärdats av polisen i Finland). Kom till visningen 5 minuter före din bokade tid och ta fram ditt identitetsbevis. Din identitet kontrolleras innan du släpps in i visningslokalen.

När det är din tur visar en funktionär dig till en plats där du kan läsa dina svar under tillsyn av funktionären. Du får inte börja läsa pappren förrän funktionären ger lov. Du har 30 minuter på dig att läsa pappren. Om du inte hinner läsa allt kan du boka en ny tid i kalendern, om det finns lediga tider.

När du läser pappren kan du göra anteckningar med egna anteckningsmaterial. Det är inte tillåtet att fotografera dina egna svar eller modellsvaren i urvalsproven för fristående speciallärarstudier eller studier i olika ämnen och ämneshelheter. Du får inte göra anteckningar i provpappren eller några som helst ändringar i svarspappren. Du får inte ta med dig de papper som visas när du lämnar rummet.

Du får lämna rummet innan de 30 minuter som du har bokat har gått. I så fall ska du returnera pappren till funktionären, och du kan inte komma in i rummet på nytt efter att du har lämnat det.

Observera att funktionären inte kan svara på eventuella frågor om vilka svar som är rätta eller felaktiga. Om du har frågor angående bedömningen ber vi dig i första hand att läsa igenom provmaterialet. Om du fortfarande har frågor efter det, ber vi dig kontakta Ansökningsservicen per e-post: hakijapalvelut@helsinki.fi. Ange tydligt i meddelandets rubrik vilket ansökningsmål frågan gäller.

Hur hittar jag till platsen?

Platsen där provsvaren visas meddelas senare.

Ombud

Om du inte har möjlighet att komma och läsa dina provsvar själv kan du skicka ett ombud. Ombudet kan vara vem som helst, dvs. en person som du ger i uppgift att komma i ditt ställe. Om du vill skicka ett ombud för att läsa dina provsvar, ska du boka tid på vanligt sätt via bokningssystemet och efter det meddela ombudets namn och födelsedatum per e-post till adressen hakijapalvelut@helsinki.fi. Skriv i meddelandets rubrikfält: "Visning av urvalsprovsvar - ombud” och ansökningsmålets namn. Skicka meddelandet från samma e-postadress som du uppgett på ansökningsblanketten i Studieinfo.

Kopieringsservicen

Du kan beställa en avgiftsbelagd kopia av bedömningsblanketten för intervjun i urvalsprovet för pedagogiska studier. Kopian skickas till dig per e-post. Det kostar 15 euro att beställa en kopia. Du kan beställa en kopia av bedömningsblanketten när du har fått ett meddelande om att bedömningen är färdig. Observera att bedömarna har gett poäng separat för varje delområde (lämplighet för utbildningen, motivation och engagemang) och att bedömningsblanketten inte innehåller annan information.

Om du vill ha en kopia av bedömningsblanketten kan du beställa en genom att fylla i en e-blankett och betala expeditionsavgiften på 15 euro. Beställningen är bindande och kan inte annulleras i efterhand. Efter att du har fyllt i e-blanketten kommer du direkt till betalningssidan. Observera att vi behandlar beställningar utgående från betalningen. Beställningen går alltså inte igenom om du inte betalar avgiften. Du får en bekräftelse per e-post när din beställning har registrerats i vårt system. Använd samma e-postadress som du uppgett i Studieinfo.

Kopior av provsvar skickas alltid med krypterad e-post. Det är inte möjligt att komma och hämta kopior personligen.

Om du beställer kopior innan tidsfristen för begäran om omprövning har gått ut skickar vi dem så fort som möjligt, antingen samma eller nästa arbetsdag. Efter att tidsfristen har gått ut kan det ta längre tid innan kopiorna levereras.

Kopieringsservicen är i bruk i ett halvt år efter att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.