Så söker du till doktorandprogram

På denna sida går vi i korthet igenom hela ansökningsprocessen steg för steg. När du söker till doktorandstudier är det mycket viktigt att du förbereder dig inför ansökningsprocessen.

Börja med att läsa om ansökningsprocessen på denna sida. Fortsätt sedan till närmare ansökningsanvisningar och doktorandprogrammets egna anvisningar. Läs slutligen de mer detaljerade anvisningarna om hur du visar språkkunskaper, skickar ansökningsbilagor och fyller in ansökan.
Ansökningstider

Läsåret 2023-2024

 • 15.-25.7.2024 (endast för utexaminerade från Helsingfors universitet, en del av doktorandprogram)

 Läsåret 2024-2025

 • 4.-17.9.2024 (alla doktorandprogram), inlämning av bilagor senast den 3.10.2024
 • 6.-19.11.2024 (en del av doktorandprogram), inlämning av bilagor senast den 4.12.2024 
 • 8.-21.1.2025 (en del av doktorandprogram), inlämning av bilagor senast den 6.2.2025 
 • 2.-15.4.2025 (en del av doktorandprogram), inlämning av bilagor senast den 6.5.2025 
 • 21.-31.7.2025 (endast för utexaminerade från Helsingfors universitet, en del av doktorandprogram), inlämning av bilagor senast den 14.8.2025 

Varje ansökningsomgång inleds kl. 8.00 lokal finsk tid och avslutas kl. 15.00 lokal finsk tid. Bilagorna skall vara inlämnade senast kl. 15.00 på ovanstående sista inlämningsdag.

Förberedelser inför ansökan

Du ska ha antingen finländsk högre högskoleexamen eller en utländsk examen som i landet där examen avlagts ger behörighet till doktorsutbildning. Du måste också uppvisa tillräckliga språkkunskaper på akademisk nivå.

Helsingfors universitet kontrollerar din behörighet till doktorsutbildning genom de dokument som du lämnar in.

Om du någon gång har beviljats studierätten till doktorandprogrammet vid Helsingfors universitet, men dina studier har avbrutits, ta reda på om du kan återfå den gamla studierätten eller om du måste ansöka om en ny studierätt.

Gå in på programmens webbplatser och bekanta dig med beskrivningarna, undervisningsprogrammen och verksamheten. När du har hittat ett doktorandprogram som intresserar dig och passar ditt forskningsämne och din bakgrund ska du bekanta dig med forskningsprofilerna för de handledare som är verksamma inom programmet.

Om du redan har en handledare kan du även diskutera valet av program med handledaren.

Börja leta efter en handledare i god tid, redan månader innan ansökningstiden börjar. Förbered din kontakt noggrant, eftersom många handledare får upp till hundratals kontakter. Var förberedd och professionell.

Programmen har sina egna krav på handledarna. Kontrollera ditt programs möjliga kraven för handledare. Många doktorandprogram förutsätter att du har en eller två handledare redan när du lämnar in din ansökan.

Observera också att vissa programmen kräver att du redan har en akademisk ansvarsperson och en uppföljningsgrupp under ansökningstiden.

En bra metod för att hitta en handledare vid Helsingfors universitet är att besöka universitetets forskningsportal. Under fliken ”Forskningsenheter” finns fakulteternas listor över ansvariga forskare.

Många forskningsgrupper har sina egna webbplatser med information om gruppen.

Forskningsplanen är den viktigaste delen av ansökan. Börja utarbeta den i god tid och om möjligt, diskutera den på förhand med den planerade handledaren/de planerade handledarna. 

Du ska fylla i forskningsplanen på ansökningsblanketten, i fält med ett begränsat antal tecken. Fritt formulerad forskningsplaner accepteras inte.

Studieplanen är en preliminär plan över de studier som du genomför som en del av examen. Studieplanen ska utarbetas så att den möjliggör utexaminering inom loppet av fyra år, om studierna är på heltid. Läs mer om doktorandprogrammens examensfordringar på Studietjänsten. 

Studierätten för doktorsexamen vid Helsingfors universitet omfattar inte finansiering. 

Du ombes lämna in en finansieringsplan som en del av din ansökan.  

 

Du ska visa dina akademiska språkkunskaper i antingen svenska, finska eller engelska. Tillräckliga språkkunskaper är en del av behörighetskraven.

Läs om kraven på språkkunskaper i god tid före ansökan. På så sätt har du tid att genomföra det språktest som eventuellt krävs.  

Du kan visa dina språkkunskaper i vilket som helst av de tre språken oavsett på vilket språk du skriver din doktorsavhandling. 

Du måste bifoga dina utbildningsdokument i PDF-format till ansökan för akademisk bedömning. Dessutom kan du behöva lämna in separata officiellt bestyrkta dokument, antingen i pappersformat eller i elektroniskt format.

Läs noga igenom och följ de mer detaljerade anvisningarna för bilagor.

Om du inte lämnar in dokumenten enligt anvisningarna och inom utsatt tid, kommer din ansökan inte att gå vidare till bedömning och din ansökan avslås.

Om du lämnar in dina dokument på papper kontrollera om det finns särskilda landspecifika krav som gäller för dina dokument. Särskilda krav ska beaktas framom allmänna krav.

Kolla också om ditt program kräver en programspecifik bilaga. Sådan bilaga kan t.ex. vara ett handledningsavtal. 

Många doktorandprogram är mångvetenskapliga eller tvärvetenskapliga och det är möjligt att avlägga examina som utfärdas av flera olika fakulteter inom programmen. Läs ansökningsanvisningarna för ditt program för att se vilka examina som finns tillgängliga och fundera över vilken som passar din utbildningsbakgrund och ditt valda forskningsämne.

Ansökning

Du kan endast ansöka genom att fylla i ansökan online under ansökningsperioden. Du kan skriva ansökan på antingen svenska, finska eller engelska. Läs om doktorandprogrammets egna krav – somliga doktorandprogram kräver en forskningsplan på engelska.

Reservera gott om tid för att fylla i ansökningsblanketten. Ansökan kan inte sparas som ett utkast, men den kan redigeras under ansökningstiden. För att spara ansökan måste varje obligatoriskt svarsfält innehålla minst ett tecken.

Vi rekommenderar att du förbereder ansökan i en separat textfil och sedan kopierar svaren till online ansökan vid ansökningsperiod. 

Lämna in de intyg som krävs över tidigare studier och språkkunskaper inom tidsfristen för inlämnande av bilagor. Om du inte lämnar in dokumenten enligt anvisningarna och inom utsatt tid, kommer din ansökan inte att gå vidare till bedömning och din ansökan avslås.

Kom ihåg att även lämna in eventuella programspecifika bilagor. 

Efter att ha lämnat in din ansökan i Studieinfo får du en bekräftelse per e-post. Det tar några månader att handlägga ansökningarna och fatta beslut. 

Om din ansökan är i skick kontaktar vi inte dig innan vi skickar ut information om antagningsbeslutet.

 

 • Beslut för ansökningsomgången i juli 2024 meddelas senast 23.8.2024, studieplats ska tas emot senast 6.9.2024. Studierätten börjar 2.9.2024.

 

 • Beslut för ansökningsomgången i september 2024 meddelas senast 21.11.2024, studieplats ska tas emot senast 5.12.2024. Studierätten börjar 1.1.2025.
 • Beslut för ansökningsomgången i november 2024 meddelas senast den 22.1.2025, studieplats ska tas emot senast den 5.2.2025. Studierätten börjar 1.3.2025.
 • Besluten för ansökningsomgången i januari 2025 meddelas senast den 27.3.2025, studieplats ska tas emot senast den 10.4.2025. Studierätten börjar 1.5.2025.
 • Beslut för ansökningsomgången i april 2025 meddelas senast 19.6.2025, studieplats ska tas emot senast den 3 juli 2025. Studierätten börjar 1.8.2025.
 • Beslut för ansökningsomgången i juli 2025 meddelas senast 29.8.2025, studieplats ska tas emot senast 12.9.2025. Studierätten börjar 1.9.2025.
Ytterligare information och viktiga länkar

Om du har läst alla anvisningar och fortfarande har frågor om ansökan till påbyggnadsstudier kan du kontakta ansökningsrådgivningen: phd-admissions@helsinki.fi.

Om du vill veta mer om olika doktorandprogram, forskningsplan eller handledare kan du kontakta programmen direkt. Du hittar kontaktuppgifterna på doktorandprogrammets websidor.