Så söker du till doktorandprogram

På denna sida går vi i korthet igenom hela ansökningsprocessen steg för steg. Ansökningsprocessen består av två delar: förberedelser och ansökan. Börja med att läsa om ansökningsprocessen på denna sida. Fortsätt sedan till närmare ansökningsanvisningar och doktorandprogrammets egna anvisningar.
Ansökningstider
  • 17-28.7.2023 (endast för utexaminerade från Helsingfors universitet, en del av doktorandprogram)
  • 1.-14.9.2023 (alla doktorandprogram)
  • 1.-14.11.2023 (en del av doktorandprogram)
  • 17.-31.1.2024 (en del av doktorandprogram)
  • 3.-16.4.2024 (en del av doktorandprogram)
Förberedelser inför ansökan

Du ska ha antingen finländsk högre högskoleexamen eller en utländsk examen som i landet där examen avlagts ger behörighet till doktorsutbildning.

Helsingfors universitet kontrollerar din behörighet till doktorsutbildning genom de dokument som du lämnar in.

Du ska visa dina akademiska språkkunskaper i antingen svenska, finska eller engelska. Läs om kraven på språkkunskaper i god tid före ansökan. På så sätt har du tid att genomföra det språktest som eventuellt krävs. 

Du kan visa dina språkkunskaper i vilket som helst av de tre språken oavsett på vilket språk du skriver din doktorsavhandling. Språket som du visar dina kunskaper i antecknas som examensspråk.

Gå in på programmens webbplatser och bekanta dig med beskrivningarna, undervisningsprogrammen och verksamheten. När du har hittat ett doktorandprogram som intresserar dig och passar ditt forskningsämne och din bakgrund ska du bekanta dig med forskningsprofilerna för de handledare som är verksamma inom programmet.

Om du redan har en handledare kan du även diskutera valet av program med handledaren.

Börja leta efter en handledare i god tid, redan månader innan ansökningstiden börjar. Många doktorandprogram förutsätter att du har en eller två handledare redan när du lämnar in din ansökan.

Kontrollera ditt programms möjliga kraven för handledare. Observera också att vissa programmen kräver att du redan har en akademisk ansvasperson och en uppföljningsgrupp under ansökningstiden.

En bra metod för att hitta en handledare vid Helsingfors universitet är att besöka universitetets forskningsportal. Under fliken ”Forskningsenheter” finns fakulteternas listor över ansvariga forskare.

Många forskningsgrupper har sina egna webbplatser med information om gruppen.

Många doktorandprogram är mångvetenskapliga eller tvärvetenskapliga och det är möjligt att avlägga examina som utfärdas av flera olika fakulteter inom programmen.  När du ansöker ska du anteckna din målexamen på ansökningsblanketten.

Om du inte lämnar in dokumenten enligt anvisningarna och inom utsatt tid, avslås din ansökan. Du ska lämna in officiellt bestyrkta kopior av examensbeviset för din högre högskoleexamen och ditt studieutdrag till Helsingfors universitets ansökningsservice. (<-linkkejä)

Kontrollera om det finns särskilda landsspecifika krav som gäller för dina dokument. Särskilda krav ska beaktas framom allmänna krav.

Studierätten för doktorsexamen vid Helsingfors universitet omfattar inte finansiering. 

Du ombes lämna in en finansieringsplan som en del av din ansökan.  

 

Ansökan

Forskningsplanen är den viktigaste delen av ansökan. Börja utarbeta den i god tid och om möjligt, diskutera den på förhand med den planerade handledaren/de planerade handledarna. 

Du ska fylla i forskningsplanen på ansökningsblanketten, i fält med ett begränsat antal tecken.

Studieplanen är en preliminär plan över de studier som du genomför som en del av examen. Studieplanen ska utarbetas så att den möjliggör utexaminering inom loppet av fyra år, om studierna är på heltid. Läs mer om doktorandprogrammens examensfordringar på Studietjänsten.

Lämna in de intyg som krävs över tidigare studier och språkkunskaperDokumenten ska finnas hos Ansökningsservicen när ansökningstiden går ut.

Kom ihåg att även lämna in eventuella programspecifika bilagor.

Ansök om studierätt på den elektroniska blanketten, inom utsatt tid. Du kan skriva ansökan på antingen svenska, finska eller engelska. Kontrollera doktorandprogrammets egna krav – somliga doktorandprogram kräver en forskningsplan på engelska.

Reservera gott om tid för att fylla i ansökningsblanketten. Ansökan kan inte sparas som ett utkast, men den kan redigeras under ansökningstiden. För att spara ansökan måste varje obligatoriskt svarsfält innehålla minst ett tecken.

 

Efter att ha lämnat in din ansökan i Studieinfo får du en bekräftelse per e-post. Det tar några månader att handlägga ansökningarna och fatta beslut. 

Om din ansökan är i skick kontaktar vi inte dig innan vi skickar ut information om antagningsbeslutet.

 

Ytterligare information och viktiga länkar

Om du har läst alla anvisningar och fortfarande har frågor om ansökan till påbyggnadsstudier kan du kontakta ansökningsrådgivningen: phd-admissions@helsinki.fi.

Om du vill veta mer om olika doktorandprogram, forskningsplan eller handledare kan du kontakta programmen direkt. Du hittar kontaktuppgifterna på doktorandprogrammets websidor.