Sök till doktorandprogram
Helsingfors universitet har 32 doktorandprogram, delat under fyra forskarskolor. Forskarstudierätt ansöks från doktorandprogrammen. Ansökan till doktorandprogrammen kan göras 2–5 gånger om året beroende på program. Doktorandanställningar som finansieras av universitetet utlyses en gång om året.
Visste du detta om oss?

Helsingfors universitet är en internationell forskningsmiljö: en fjärdedel av våra doktorander är internationella studerande. Vid universitetets samtliga doktorandprogram går det att avlägga examen på engelska utöver de inhemska språken. Doktorander betalar inte terminsavgift, men doktoranden står själv för sina levnadskostnader och boendeutgifter. Ungefär en fjärdedel av doktoranderna gör sin doktorsavhandling som anställda vid Helsingfors universitet.