Statistik
Här finns statistik över doktorandantagning till Helsingfors universitet. Statistiken innhåller information om antalet sökande,
hur många sökande som fick en studieplats, och antalet sökande som har mottagit studieplatsen.