Forskarskolor och doktorandprogram
Helsingfors universitet har en modell för doktorsutbildningen med fyra forskarskolor och 33 doktorandprogram, som omfattar alla vetenskapsområden och doktorander. Forskarskolornas områden grundar sig på samarbete inom forskning och doktorsutbildningen.
Forskarskolor

Forskarskolorna erbjuder utbildning i överförbara färdigherer för doktorander i sina doktorandprogram och utvecklar doktorsutbildning inom sina vetenskapsområden i samarbete med doktorandprogrammen och fakulteterna som ansvarar för dem.

Doktorandprogrammen som arbetar under varje forskarskola ger doktorander systematisk utbildning och handledning inom sina vetenskapsområden.

Forskarstudierätter ansökas alltid från doktorandprogrammen.

 

Doktorandprogram i forskarskolan i hälsoforskning
Doktorandprogram i humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarskolan
Doktorandprogram i miljö-, livsmedels- och biovetenskapliga forskarskolan
Doktorandprogram i naturvetenskapliga forskarskolan