Anvisningar till sökande som antagits

Välkommen som forskarstuderande vid Helsingfors universitet! På den här sidan berättar kort hur du kan ta emot studieplatsen och nästa steg i processen.

Om du har fått ett studieplats på ett doktorandprogram vid Helsingfors universitet, följ instruktionerna på denna sidan.

Om du har en finländsk personbeteckning ska du ta emot studieplatsen i tjänsten Min Studieinfo. Om du inte kan identifiera dig på något av de sätt som krävs för att logga in på Min Studieinfo ska du omedelbart kontakta Ansökningsservicen.

Om du inte har en finländsk personbeteckning får du ett e-postmeddelande av Studieinfo. Meddelandet innehåller en länk, och via den kan du meddela om du tar emot studieplatsen eller inte. Du får meddelandet inom 24 timmar efter att antagningsresultatet har publicerats.

OBS. Regeln om en enda studieplats utvidgas så att den gäller alla högskoleutbildningar som leder till examen. Ändringen gäller utbildningar som börjar den 1.8.2016 eller senare. Under samma läsår kan du ta emot endast en studieplats som leder till en högskoleexamen i en utbildning som börjar under samma termin. Du kan ha fler än en rätt att avlägga examen, dvs. studieplats i fler än en examensinriktad utbildning, men studieplatserna måste tas emot olika läsår.

 

Om studierätten har beviljats villkorligt måste du uppfylla villkoret inom angiven tidsfrist. Du ser det möjligt villkor på tjänsten Min Studieinfo. Tidsfristen för att uppfylla villkoret är densamma som sista dag för acceptering av studierätten, om inte annat anges.

Om du inte uppfyller villkoret inom den angivna tidsfristen, förlorar du den erbjudna studieplatsen.

 

När du har tagit emot studieplatsen i Studieinfo införs du automatiskt i studeranderegistret som närvarande för första studieåret.

Anmälan via Oili på Studieinfo är inte möjligt för förskarstuderande.

Forskarstuderanden kan frånvaroanmäla sig för det första studieåret endast av lagstadgade skäl.

Medlemsavgiften till Studentkåren vid Helsingfors universitet är frivillig för forskarstuderande. Om du vill bli medlem i studentkåren, ska du lämna in kvitto över erlagd studentkårsavgift per e-post. Läs mera om studentkåren.

OBS. I fortsättningen ska du varje läsår anmäla dig som närvarande eller frånvarande under anmälningstiden. Du kan anmäla dig efter att din studierätt har registrerats. Om du inte anmäler dig, förlorar du din studierätt. Du måste också omedelbart informera Studeranderegistret om alla ändringar i dina personuppgifter (namn, adress, telefonnummer).

Observera att du kan anmäla att du är frånvarande under det första året som forskarstuderande endast om du

 • fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen, civiltjänstlagen eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor
 • du är moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledig,
 • på grund av egen sjukdom eller skada är oförmögen att inleda dina studier.

Skicka dokumentet som intygar att du har en lagstadgad orsak till frånvaro till Ansökningsservicen som krypterad e-post.

 

OBS. I fortsättningen ska du varje läsår anmäla dig som närvarande eller frånvarande under anmälningstiden. Du kan anmäla dig efter att din studierätt har registrerats. Om du inte anmäler dig, förlorar du din studierätt. Du måste också omedelbart informera Studeranderegistret om alla ändringar i dina personuppgifter (namn, adress, telefonnummer).

Observera att det alltid finns ett dröjsmål i registreringen av din studierätt. Du kan inte aktivera ditt användarnamn direkt efter du har accepterat den erbjudna studierätten. När din studierätt har registrerats gör åtminstone de följande procedurer:

 • Meddela dina handledare och din uppföljningsgrupp om att du har tagit emot studierätten.
 • Aktivera ditt användarnamn så att du kan använda e-post och intranet.  Välkommen som användare till universitetets datasystem! | Helpdesk (helsinki.fi)
  • Obs. Om du inte har en finsk personbeteckning eller ett finskt bankkonto, måste du personligen besöka Helpdesk-byrån.
 • Uppdatera dina uppgifter i Sisu
  • via Sisu planerar du dina studier, gör kursanmälningarna och när utexamineringen är nära ansöker du om ditt examensbevis
 • Ta Thessa i Bruk
  • I Thessa kan du planera ditt doktorsavhandlingsprojekt, följa dina egna framsteg och ingå handledningsplan med handledarna. 
 • Instruktioner för studerande -webbplatsen hittar du alla anvisningar gällande dina doktorsstudier under samma adress
  • Du kan använda tjänsten utan att logga in dig, men den bästa användarupplevelsen får du när du loggar in med ditt HU användarnamn. Då får du automatiskt tillgång till anvisningar som rör ditt doktorandprogram. Ifall du använder tjänsten utan att logga in dig, kom ihåg i så fall att välja ditt doktorandprogram i rullgardinsmenyn.
  • På webbplatsen hittas också samlade instruktioner för en ny doktorand