Öppna universitetet: Statskunskap med förvaltning
Statskunskap med förvaltning är en av studieinriktningarna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.

Studier i statskunskap med förvaltning ger dig breda insikter i politiska fenomen med fokus på deltagande, styrning och ledning av den offentliga politiken i ett nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv. Du lär dig hur enskilda individer, organisationer och politiska institutioner deltar i och påverkar politiska processer. Du får lära dig hur den offentliga sektorn är organiserad, och hur internationella organisationer, statliga myndigheter, kommuner, ideella organisationer och företag samverkar för att producera välfärd för medborgarna.

 

Enskilda kurser i statskunskap med förvaltning

Du kan studera enskilda kurser i statskunskap med förvaltning.

Kursutbudet våren 2022 publiceras senast i november 2021.

Se kurserna som har ordnats före hösten 2021.

På en del kurser finns krav på förkunskaper.  Mer information hittar du på kurssidan. Anmäl dig till varje kurs var för sig. 

Studier i statskunskap ger en fördjupad förståelse av den samhälleliga organiseringen och en analytisk förmåga att granska de politiska processernas aktörer, samverkansformer och utfall. I studierna lär du dig statsvetenskapliga begrepp och teorier som är viktiga för att du självständigt ska kunna analysera aktuella politiska händelser.

Ämnesstudiekurser i statskunskap med förvaltning Välj de av kurserna som intresserar dig. Anmäl dig till varje kurs var för sig.
Anvisningar för studier

Du hittar viktig information om dina studier i Instruktioner för studerande.
Om du inte hittar svar på dina frågor kan du kontakta avoin-student@helsinki.fi

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen.