Öppna universitetet: Statskunskap med förvaltning

Statskunskap med förvaltning är en av studieinriktningarna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.

Studier i statskunskap med förvaltning ger dig breda insikter i politiska fenomen med fokus på deltagande, styrning och ledning av den offentliga politiken i ett nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv. Du lär dig hur enskilda individer, organisationer och politiska institutioner deltar i och påverkar politiska processer. Du får lära dig hur den offentliga sektorn är organiserad, och hur internationella organisationer, statliga myndigheter, kommuner, ideella organisationer och företag samverkar för att producera välfärd för medborgarna.

 

Enskilda kurser i statskunskap med förvaltning

Du kan studera enskilda kurser i statskunskap med förvaltning.

På en del kurser finns krav på förkunskaper.  Mer information hittar du på kurssidan. Anmäl dig till varje kurs var för sig. 
 

Studier i statskunskap ger en fördjupad förståelse av den samhälleliga organiseringen och en analytisk förmåga att granska de politiska processernas aktörer, samverkansformer och utfall. I studierna lär du dig statsvetenskapliga begrepp och teorier som är viktiga för att du självständigt ska kunna analysera aktuella politiska händelser.

Närmare information om kurserna KSV-SF207 Samverkan och interaktion i politiken 5 sp och KSV-SF211 Modern politisk teori kommer hösten 2023.

Ämnesstudiekurser i statskunskap med förvaltning Välj de av kurserna som intresserar dig. Anmäl dig till varje kurs var för sig.
Övergångsbestämmelser

Om du har genomfört studier i statskunskap med förvaltning under tidigare år kan du se hur de motsvarar de nuvarande kurserna via länken till höger.

Anvisningar om studierna och studierådgivning

Du hittar viktig information om dina studier vid Instruktioner för studerande.

Nya studerande: Ta del av Checklistan för studierna med anvisningar för studiernas olika faser.

Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta oss!

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen.

Kursutbudet före hösten 2023

Se kurserna som ordnats före hösten 2023 i kurssökningen.