Öppna universitetet: Sociologi

Sociologi är en av studieinriktningarna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.

Sociologi studerar individens sociala livsvillkor, olika grupper och samhällen, med tonvikt på det moderna samhället. Sociologin försöker identifiera mönster i individens handlingar, förstå hur grupper och samhällen är uppbyggda och hur makten i samhället fungerar. Sociologin studerar samhället i stort men också olikheter i individers handlingsmöjligheter, värderingar och livsvillkor, samt hur de bestäms.

Enskilda kurser i sociologi

Du kan studera enskilda kurser i sociologi.

På en del kurser finns krav på förkunskaper.  Mer information hittar du på kurssidan. Anmäl dig till varje kurs var för sig. 

 

I studierna får du lära dig mer om sociala strukturer samt sociala kategorier som ofta tas för givna, t.ex. kön, ålder och etnisk tillhörighet. Sociologin behandlar både teoretiska och konkreta frågor inom olika samhällssektorer, t.ex. frågor som rör miljö, politik, migration, familj, arbetsliv eller brottslighet.

Ämnesstudier i sociologi Välj de av kurserna som intresserar dig. Anmäl dig till varje kurs var för sig.
Övergångsbestämmelser

Om du har genomfört studier i sociologi under tidigare år kan du se hur de motsvarar de nuvarande kurserna via länken till höger.

Anvisningar om studierna och studierådgivning

Du hittar viktig information om dina studier vid Instruktioner för studerande.

Nya studerande: Ta del av Checklistan för studierna med anvisningar för studiernas olika faser.

Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta oss!

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen.

Kursutbudet före hösten 2023

Se kurserna som ordnats före hösten 2023 i kurssökningen.