Öppna universitetet: Sociologi
Sociologi är en av studieinriktningarna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.

Sociologi studerar individens sociala livsvillkor, olika grupper och samhällen, med tonvikt på det moderna samhället. Sociologin försöker identifiera mönster i individens handlingar, förstå hur grupper och samhällen är uppbyggda och hur makten i samhället fungerar. Sociologin studerar samhället i stort men också olikheter i individers handlingsmöjligheter, värderingar och livsvillkor, samt hur de bestäms.

Enskilda kurser i sociologi

Du kan studera enskilda kurser i sociologi.

Se kurserna som har ordnats före hösten 2021.

På en del kurser finns krav på förkunskaper.  Mer information hittar du på kurssidan. Anmäl dig till varje kurs var för sig. 

I studierna får du lära dig mer om sociala strukturer samt sociala kategorier som ofta tas för givna, t.ex. kön, ålder och etnisk tillhörighet. Sociologin behandlar både teoretiska och konkreta frågor inom olika samhällssektorer, t.ex. frågor som rör miljö, politik, migration, familj, arbetsliv eller brottslighet.

Hösten 2021 ordnas den tvärvetenskapliga kursen Kauhun ja pelon heijastuksia 5 sp. Kursen kan ersätta studieavsnittet KSV-SL206 Valbar tematisk kurs i sociologi 5 sp (se nedan). På kursen får du fördjupa dig i skräck och rädslor ur olika perspektiv. Föreläsningarna hålls på finska men uppgifterna kan skrivas på svenska. Kursen har en avgiftsfri kvot för närvaroanmälda grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet.

Ämnesstudiekurser i sociologi Välj de av kurserna som intresserar dig. Anmäl dig till varje kurs var för sig.
Anvisningar för studier

Du hittar viktig information om dina studier i Instruktioner för studerande.
Om du inte hittar svar på dina frågor kan du kontakta avoin-student@helsinki.fi

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen.