Öppna universitetet: Socialt arbete och socialpolitik

Socialt arbete och socialpolitik är en av studieinriktningarna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.

Inom socialt arbete studerar du frågor i anslutning till individers och olika befolkningsgruppers levnadsvillkor och mångbottnade sociala problem i ett samhälle som präglas av stora förändringar. Studierna ger dig en förmåga att professionellt bemöta, hjälpa och stöda människor i utmanande och svåra livssituationer. Samtidigt ger de även en förmåga att granska samhällets förändringar, deras orsaker och inverkan på människors liv.

Enskilda kurser i socialt arbete och socialpolitik

Du kan studera enskilda kurser i socialt arbete och socialpolitik.

På en del kurser finns krav på förkunskaper.  Mer information hittar du på kurssidan. Anmäl dig till varje kurs var för sig. 

Anmälan till kurserna höstterminen 2023:
Anmälan till kurserna som startar i september börjar 17.8.2023 och till kurserna som startar i slutet av oktober - november 5.10.2023.
Anmälan till kurserna vårterminen 2024:
Anmälan till kurserna som startar i januari börjar 30.11 2023 och till kurserna som startar i mars 15.2.2024.
Rätten till ändringar förbehålls.

I studierna lär du dig förstå uppkomsten av individers och gruppers mångfacetterade sociala problem på olika livsområden. Du får lära dig hur man kan förebygga eller bidra med lösningar till dessa problem.

Ämnesstudiekurser i socialt arbete och socialpolitik Välj de av kurserna som intresserar dig. Anmäl dig till varje kurs var för sig.

I studierna lär du dig förstå uppkomsten av individers och gruppers mångfacetterade sociala problem på olika livsområden. Du får lära dig hur man kan förebygga eller bidra med lösningar till dessa problem.

Mer information om kurserna KSV-SV202 Makt och socialpolitik, KSV-SV204 Alkoholpolitik och missbrukarvård, KSV-SV205 Familjepolitik och KSV-SV206 Äldrepolitik och - omsorg kommer på hösten.

Ämnesstudiekurser i socialt arbete och socialpolitik Välj de av kurserna som intresserar dig. Anmäl dig till varje kurs var för sig.
Övergångsbestämmelser

Om du har genomfört studier i socialt arbete och socialpolitik under tidigare år kan du se hur de motsvarar de nuvarande kurserna via länken till höger.

Anvisningar om studierna och studierådgivning

Du hittar viktig information om dina studier vid Instruktioner för studerande.

Nya studerande: Ta del av Checklistan för studierna med anvisningar för studiernas olika faser.

Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta oss!

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen.

Kursutbudet före hösten 2023

Se kurserna som ordnats före hösten 2023 i kurssökningen.