Öppna universitetet: Socialt arbete och socialpolitik
Socialt arbete och socialpolitik är en av studieinriktningarna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.

Inom socialt arbete studerar du frågor i anslutning till individers och olika befolkningsgruppers levnadsvillkor och mångbottnade sociala problem i ett samhälle som präglas av stora förändringar. Studierna ger dig en förmåga att professionellt bemöta, hjälpa och stöda människor i utmanande och svåra livssituationer. Samtidigt ger de även en förmåga att granska samhällets förändringar, deras orsaker och inverkan på människors liv.

Enskilda kurser i socialt arbete och socialpolitik

Du kan studera enskilda kurser i socialt arbete och socialpolitik.

Se kurserna som har ordnats före hösten 2021

På en del kurser finns krav på förkunskaper.  Mer information hittar du på kurssidan. Anmäl dig till varje kurs var för sig. 

I studierna lär du dig förstå uppkomsten av individers och gruppers mångfacetterade sociala problem på olika livsområden. Du får lära dig hur man kan förebygga eller bidra med lösningar till dessa problem.

Ämnesstudierna i socialt arbete och socialpolitik Välj de av kurserna som intresserar dig. Anmäl dig till varje kurs var för sig.
Anvisningar för studier

Du hittar viktig information om dina studier i Instruktioner för studerande.
Om du inte hittar svar på dina frågor kan du kontakta avoin-student@helsinki.fi

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen.