Öppna universitetet: Rättsvetenskap

Rättsvetenskap är en av studieinriktningarna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.

I ämnet rättsvetenskap - eller juridik - undersöker man rättsreglernas uppkomst, sammanhang och tillämpning och lär sig förstå rättssystemet. Studiernas syfte är också att ge kunskap om gällande rätt inom olika rättsområden och färdigheter i att identifiera och analysera rättsliga problem.

Enskilda kurser i rättsvetenskap

Du kan studera enskilda kurser i rättsvetenskap.

På en del kurser finns krav på förkunskaper.  Mer information hittar du på kurssidan. Anmäl dig till varje kurs var för sig. 

 

Tyngdpunkten i ämnet ligger på kurser i offentlig rätt och socialrätt. Den enskildes rättssäkerhet i förhållande till förvaltningen är ett genomgående tema i studierna. Också den internationella regleringens betydelse lyfts fram i bland annat kurser om mänskliga rättigheter och migrationsrätt, samt i flera kurser som behandlar EU-rätt. Andra rättsområden som tas upp är kommunalrätt, socialförsäkringsrätt och barnrätt.

Närmare information kursen KSV-RV01 Kommunalrätt och reglering av andra självstyrelseområden kommer på hösten.

Ämnesstudiekurser i rättsvetenskap Välj de av kurserna som intresserar dig. Anmäl dig till varje kurs var för sig.
Övergångsbestämmelser

Om du har genomfört studier i rättsvetenskap under tidigare år kan du se hur de motsvarar de nuvarande kurserna via länken till höger.

Anvisningar om studierna och studierådgivning

Du hittar viktig information om dina studier vid Instruktioner för studerande.

Nya studerande: Ta del av Checklistan för studierna med anvisningar för studiernas olika faser.

Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta oss!

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen.

Kursutbudet före hösten 2023

Se kurserna som ordnats före hösten 2023 i kurssökningen.