Öppna universitetet: Rättsvetenskap
Rättsvetenskap är en av studieinriktningarna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.

I ämnet rättsvetenskap - eller juridik - undersöker man rättsreglernas uppkomst, sammanhang och tillämpning och lär sig förstå rättssystemet. Studiernas syfte är också att ge kunskap om gällande rätt inom olika rättsområden och färdigheter i att identifiera och analysera rättsliga problem.

Enskilda kurser i rättsvetenskap

Du kan studera enskilda kurser i rättsvetenskap. 

Kursutbudet våren 2022 publiceras senast i november 2021.

Se kurserna som har ordnats före hösten 2021

På en del kurser finns krav på förkunskaper.  Mer information hittar du på kurssidan. Anmäl dig till varje kurs var för sig. 

Tyngdpunkten i ämnet ligger på kurser i offentlig rätt och socialrätt. Den enskildes rättssäkerhet i förhållande till förvaltningen är ett genomgående tema i studierna. Också den internationella regleringens betydelse lyfts fram i bland annat kurser om mänskliga rättigheter och migrationsrätt, samt i flera kurser som behandlar EU-rätt. Andra rättsområden som tas upp är kommunalrätt, socialförsäkringsrätt och barnrätt.

Ämnesstudiekurser i rättsvetenskap Välj de av kurserna som intresserar dig. Anmäl dig till varje kurs var för sig.
Anvisningar för studier

Du hittar viktig information om dina studier i Instruktioner för studerande.
Om du inte hittar svar på dina frågor kan du kontakta avoin-student@helsinki.fi

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen.