Öppna universitetet: Journalistik och kommunikation

Journalistik och kommunikation är en av studieinriktningarna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.

Studierna i journalistik och kommunikation omfattar kurser som gäller journalistikens och kommunikationens grunder, journalistikens roll i samhället, journalistens rättigheter och skyldigheter, och grundläggande kunskap om mediernas uppkomst, nuläge och utveckling. Vidare belyses utvecklingen och betydelsen av planerad kommunikation.

Enskilda kurser i journalistik och kommunikation

Du kan studera enskilda kurser i journalistik och kommunikation.

På en del kurser finns krav på förkunskaper.  Mer information hittar du på kurssidan. Anmäl dig till varje kurs var för sig. 

Anmälan till kurserna höstterminen 2023:
Anmälan till kurserna som startar i september börjar 17.8.2023 och till kurserna som startar i slutet av oktober - november 5.10.2023.
Anmälan till kurserna vårterminen 2024:
Anmälan till kurserna som startar i januari börjar 30.11 2023 och till kurserna som startar i mars 15.2.2024.
Rätten till ändringar förbehålls.

 

På kurserna i journalistik och kommunikation lär du dig förstå kommunikationens och mediernas roll och betydelse i samhället och lär dig mer om journalistikens och kommunikationens ideal och arbetsmetoder. 

Ämnesstudiekurser i journalistik och kommunikation På kurserna i journalistik och kommunikation lär du dig förstå kommunikationens och mediernas roll och betydelse i samhället och lär dig mer om journalistikens och kommunikationens ideal och arbetsmetoder.

På kurserna i journalistik och kommunikation lär du dig förstå kommunikationens och mediernas roll och betydelse i samhället och lär dig mer om journalistikens och kommunikationens ideal och arbetsmetoder. 

Ämnesstudiekurser i journalistik och kommunikation Välj de av kurserna som intresserar dig. Anmäl dig till varje kurs var för sig.
Övergångsbestämmelser

Om du har genomfört studier i journalistik och kommunikation under tidigare år kan du se hur de motsvarar de nuvarande kurserna via länken till höger.

Anvisningar om studierna och studierådgivning

Du hittar viktig information om dina studier vid Instruktioner för studerande.

Nya studerande: Ta del av Checklistan för studierna med anvisningar för studiernas olika faser.

Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta oss!

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen.

Kursutbudet före hösten 2023

Se kurserna som ordnats före hösten 2023 i kurssökningen.