Öppna universitetet: Journalistik och kommunikation
Journalistik och kommunikation är en av studieinriktningarna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.

Studierna i journalistik och kommunikation omfattar kurser som gäller journalistikens och kommunikationens grunder, journalistikens roll i samhället, journalistens rättigheter och skyldigheter, och grundläggande kunskap om mediernas uppkomst, nuläge och utveckling. Vidare belyses utvecklingen och betydelsen av planerad kommunikation.

Enskilda kurser i journalistik och kommunikation

Du kan studera enskilda kurser i journalistik och kommunikation. 

Se kurserna som har ordnats före mars 2021 här.

På en del kurser finns krav på förkunskaper.  Mer information hittar du på kurssidan. Anmäl dig till vare kurs var för sig. 

På kurserna i journalistik och kommunikation lär du dig förstå kommunikationens och mediernas roll och betydelse i samhället och lär dig mer om journalistikens och kommunikationens ideal och arbetsmetoder. 

Ämnesstudiekurser i journalistik och kommunikation Välj de av kurserna som intresserar dig. Anmäl dig till varje kurs var för sig. Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan: förstå och beskriva de centrala begreppen och frågeställningarna inom forskningsområdet genus, journalistik och kommunikationbeskriva och ge exempel på genusteoretiska perspektiv på journalistisk produktion, innehåll och publikbeskriva skillnaden mellan ett slentrianmässig journalistisk produktion och genusmedveten journalistisk produktionbeskriva och använda hbtiq-termer i journalistiska texter. Efter avslutat studieavsnitt känner studenten till de teoretiska grunderna för kommunikationsforskning och mediekritikär studenten bekant med centrala teman och utvecklingslinjer i kommunikationsforskningen samt med aktuella frågor och analysmodeller i mediekritikenkan studenten tillämpa teoretiska begrepp i forskning och mediekritik för att förstå och utvärdera kommunikation och journalistik. Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan bedöma och utforma nyheter med beaktande av källkritik och samhällsrelevansden praktiska arbetsprocessen på en nyhetsredaktionsamla in material med olika metoder, som intervju, tolkning av mötesdokument och pressmeddelandenbevaka beslutsprocessen i lokal, regional och rikspolitik
Anvisningar för studier

Du hittar viktig information om dina studier i Instruktioner till studerande.
Om du inte hittar svar på dina frågor kan du kontakta avoin-student@helsinki.fi

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen.