Ett hållbart universitet

Helsingfors universitet arbetar aktivt med att utveckla samhället, skapa hållbar välfärd och hitta lösningar på globala utmaningar. All vår verksamhet styrs av ett ansvar för samhället. Vi har förbundit oss att främja hållbar utveckling i vår forskning, undervisning och samverkan med samhället. Som ett mångvetenskapligt universitet kan vi hitta hållbara lösningar på globala problem. Centret för hållbarhetsvetenskap vid Helsingfors universitet HELSUS erbjuder hållbarhetsforskare en tvärvetenskaplig och inspirerande miljö som uppmuntrar dem att studera, testa och finna de bästa lösningarna för en hållbar framtid. Vi vill säkerställa att vår framtida verksamhet är hållbar och ansvarsfull ur ett ekologiskt, socialt, ekonomiskt och kulturellt perspektiv. Vi utvecklar alltmer konsekvent våra campus enligt principerna för hållbar utveckling.
Kontaktuppgifter till de ansvariga för hållbarhets- och ansvarsfrågor

Hållbarhet i forskning, undervisning och partnerskap

Vid Helsingfors universitet forskas och undervisas det i teman med anknytning till hållbar utveckling och ansvar vid nästan alla fakulteter, från Bio- och miljövetenskapliga till Statsvetenskapliga fakulteten. Temana omspänner allt från cirkulär ekonomi och livsmedelsproduktion till Östersjöskydd och miljöforskning. Hållbarhetsrelaterade teman ingår också i universitetets partnersamarbete. Nedan kan du se några exempel på det vi gör.

Hållbart campus

Helsingfors universitets olika campus och deras verksamheter utvecklas med sikte på ökad hållbarhet. De lokaler och tjänster som behövs för undervisning och forskning ska tillhandahållas med så små utsläpp och effektiv materialanvändning som möjligt. Verksamheten på campusen är socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt ansvarsfull. Rektorn har tillsatt en kommitté för hållbarhet och ansvar som har som uppgift att utveckla, följa upp och rapportera hållbarhets- och ansvarsrelaterade frågor som gäller campusen.