Studier vid Soc&kom

Studierna vid Svenska social- och kommunalhögskolan ger dig kunskaper för att förstå samhällsutvecklingen och verktyg för att bidra till ett demokratiskt, rättvist och hållbart framtida samhälle.

Bekanta dig med kursutbudet på Soc&kom på webbplatsen för studieutbud

På webbplatsen Instruktioner för studerande kan du läsa mer specifik information om studierna och planera dina studier. Sidorna är i första hand ämnade för studerande, men även potentiella sökande kan bekanta sig med innehållet i utbildningen. 

Varför välja Soc&kom?

På Soc&kom kan du läsa dig till politices kandidat helt på svenska. Det är också möjligt att läsa kurser på andra fakulteter eller helt andra universitet, via ett så kallat JOO-avtal. 

Du som studerat inom det samhällsvetenskapliga programmet vid Soc&kom har kunskaper och färdigheter som uppskattas i arbetslivet. Politices kandidater från Soc&kom placerar sig väl på arbetsmarknaden, i många uppgifter inom olika branscher: inom medier, social- och hälsovård, stat, kommun, organisationer samt inom den privata sektorn. Om du till exempel vill arbeta vid ett ministerium eller inom en biståndsorganisation, jobba med kommunikation eller journalistik, arbeta för olika minoriteters rättigheter, rekrytera arbetstagare, förbättra välmående inom organisationer eller jobba med integration av invandrare är Soc&kom ett bra val för dig.

Bekanta dig med våra alumnberättelser

Soc&kom ger dig färdigheter för livet.

Som student har du möjlighet att delta och påverka genom att vara med i studentföreningarna och i högskolans olika organ. Ledningsgruppen för kandidatprogrammet koordinerar utvecklandet av undervisningen och examina vid högskolan. Varje vetenskapsområde har ett eget råd som ger förslag till undervisningsplan för vetenskapsområdet. Dessutom har du möjlighet att sitta med som studeranderepresentant i högskolans styrelse.

Ledningsgruppen vid högskolan har regelbundna träffar med studentföreningen StudOrg där man diskuterar aktuella studiefrågor. Representanter för StudOrg deltar också i högskolans planeringsdagar.

På Soc&kom blir din röst hörd.

Hitta din studentförening

Högskolan är en självständig enhet vid Helsingfors universitet. Det betyder att du kan ta kurser vid de andra fakulteterna och vara en del av Finlands äldsta och största universitet och en internationell akademisk gemenskap med 40 000 studenter och forskare.

Helsingfors universitet är ett tvåspråkigt universitet, vilket betyder att du har rätt att till exempel skriva dina tenter på svenska, även om kursen skulle gå på finska.  Universitetets undervisnings- och examensspråk är finska och svenska och universitetet erbjuder sina studenter och personal en flerspråkig gemenskap där svenskan har sin egen speciella plats. Universitetet deltar även aktivt i samhällsdebatten i Svenskfinland.

Helsingfors universitet har 11 fakulteter och undervisning på fyra campus i Helsingfors: Centrumcampus, Campus Gumtäkt, Campus Mejlans och Campus Vik. Dessutom har universitetet forskningsstationer i Hyytiälä, Värriö, Kilpisjärvi, Muddusjärvi, Lammi, Tvärminne och Taita i Kenya.

Soc&kom är en del av Finlands mesta universitet.

Läs mer om det tvåspråkiga universitetet

Soc&kom är ett populärt mål bland utbytesstudenter från hela världen och det internationella samarbetet är aktivt. Även finländska Soc&kom-studenter deltar aktivt i utbytesverksamheten.

Högskolan har flera olika avtal som ger dig möjlighet att åka på utbyte inom Norden, inom Europa eller utanför Europa som till exempel Australien eller Nya Zeeland.

Internationell verksamhet begränsas inte enbart till att åka utomlands. Du har även bra möjligheter att delta i internationell verksamhet medan du avlägger dina studier i Helsingfors. Soc&kom erbjuder studieavsnitt på engelska där även internationella studenter deltar. Studieavsnitten ger ofta ett bredare perspektiv på det egna ämnet i och med att de internationella studenterna har med sig nya infallsvinklar från sina hemländer.

Du kan också ansöka om att vara en av Soc&koms internationella tutorer som är kontaktpersoner för internationella studenter. Du kan också gå med i olika internationella föreningar som finns vid studentkåren.

Soc&kom vidgar dina vyer.

Läs mer om att studera utomlands

Det är lätt att ta sig till Soc&kom. Kollektivförbindelserna är goda och både buss, metro och spårvagn stannar nära. Helsingfors tågstation ligger på ca 10 minuters gångavstånd.

Soc&kom ligger i hjärtat av Centrumcampus och i samma kvarter som Soc&kom finns Humanistiska, Juridiska, Teologiska, Pedagogiska och Statsvetenskapliga fakulteten samt universitetets huvudbyggnad. Eftersom det finns flera andra fakulteter i samma kvarter är det lätt att gå på föreläsningar även utanför Soc&kom. Dessutom är det lätt att ta sig till universitetets andra campus, tack vare de goda trafikförbindelserna. Finlands modernaste vetenskaps- och studentbibliotek Kajsa, Språkcentret och lärocentret Aleksandria är också nära granne med Soc&kom.

Soc&kom erbjuder moderna föreläsningssalar och rum för grupparbeten, datorutrymmen, en audiovisuell studio, en UniCafe-studentrestaurang och ett eget lärocenter. På gångavstånd finns också åtta andra Unicafe-studentrestauranger där studerande kan äta billigt. Unisport centrum, gymmet för studerande finns också i närliggande kvarter.

Soc&kom ligger mitt i smeten.

Läs mer om Centrumcampus

Amanda Åström:

Universitetsstudier är väldigt annorlunda än att studera på gymnasiet eller i grundskolan. Mycket mera hänger på en själv. Man måste själv ta ansvar för sina studier och se till att allt går ihop. Valmöjligheterna är stora och man kan skräddarsy en examen som passar just en själv.  Det hela kan kännas mycket stort och skrämmande till en början men man blir snabbt van.

Soc&kom ger det bästa möjliga stödet som en liten helsvensk enhet inom Helsingfors universitet. Allting går på svenska de tre första åren. Man har ofta mycket gemensamt med sina studiekompisar för att alla studerar liknande samhällsorienterade ämnen. Eftersom byggnaden är liten och hemtrevlig och antalet studerande och personal inte är så stor, så är det mycket lättare att närma sig varandra vid behov. En liten enhet skapar en helt annan stämning än en stor. Man känner starkare samhörighet och jag kände mig väldigt välkommen från första början. Läget i Kronohagen är perfekt, det är otroligt lugnt fastän det bara är ett stenkast från centrum med allt liv och ståhej. Ibland kan man inte tro att man är så nära Helsingfors absoluta centrum som man är. På centrumcampus finns allt man behöver för sina studier.

Mycket kan man också tacka Soc&koms studerandeorganisation StudOrg för. Föreningen gör mycket arbete för sina medlemmar, alltså alla som studerar på Soc&kom. Det ordnas allt möjligt program, allt från fester och idrott till kulturella evenemang. Tröskeln är väldigt låg att komma med och när man en gång kommit med är det svårt att hoppa av igen, för sannolikheten är stor att man trivs så otroligt bra.

Fastän universitetsstudier kan kännas tunga ibland och man har massvis att läsa är det viktigt att komma ihåg att ta det lugnt och njuta av sin studietid. Många säger senare att studietiden är den bästa i livet och många knyter vänskapsrelationer som består livet ut.

Amanda Åström började studera vid Soc&kom år 2016.

Gweal Monykuany:

Jag började ursprungligen på Soc&kom år 2010 och blev kandidat år 2016. Efter ett mellanår kom tillbaka till universitetet hösten 2017. Då hade det nya magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (MSV) grundats och jag ingick i den första kullen av magisterstudenter på Soc&kom, med statskunskap som mitt huvudämne, vilket jag också studerade på kandidatnivå. Jag fick dessutom jobb som undervisningsassistent för MSV. Det innebar att jag utöver magisterstudier, som var kännbart mer tidskrävande än kandidatstudier, också hade ett deltidsjobb. Detta var dock inga problem eftersom jag under största delen av min studieperiod har jobbat på sidan om.

De första perioderna av magisterstudierna hade jag förutom kurser i statskunskap också en gemensam kurs för alla Soc&koms magisterstudenter och kurser som ordnades vid statsvetenskapliga fakulteten. På en av kurserna i statskunskap skulle vi reflektera över studieteknik och planera våra fortsatta magisterstudier. Jag tyckte om att vi fick enskild handledning av en lärare från det egna huvudämnet i början av magisterstudierna, något jag saknat under kandidatstudierna. På våren 2018 började jag på magisterseminariet, vilket innebar att jag gjorde ett idépapper och en forskningsplan för min pro gradu -avhandling som jag presenterade för mina kurskamrater. Vi skulle opponera varandras presentationer. På hösten fortsatte magisterseminariet, då jag började på min pro gradu -avhandling.

Den största skillnaden som jag upplevt mellan magisters- och kandidatstudier är att magisterstudierna har en mycket större betoning på det akademiska. Det gäller att lära sig tänka som en forskare. Det är också ett högre krav på att studenten ska hålla reda på sin egen tidsanvändning och ta ansvar, tillsammans med lärarna, för att både de egna uppgifterna blir gjorda och för att de andra studenterna får god feedback på sina arbeten.  Största delen av tiden på studierna går åt till att skriva pro gradu och stor del av kurserna fungerar som stöd för skrivprocessen. Detta är enligt mig bra eftersom det ökar på målmedvetenheten, åtminstone hos mig, och ökar på kursernas relevans.

Utanför studierna har jag upprätthållit kontakter till kamrater från Soc&kom och har fått nya vänner bland dem som börjat på MSV. Jag har varit med på Studentorganisationens idrottsevenemang ända sedan jag började på Soc&kom och spelar i ett fotbollslag som består till stor del av mina kompisar som gått och går på skolan. Att studera här har på många sätt definierat vem jag är och gett mig stort självförtroende och tillit till de sociala nätverk vi skapar på universitet.

Gweal Monykuany, började studera vid magisterprogrammet i samhällsvetenskaper år 2017.