Socialarbetarutbildning vid Vasa

Hösten 2022 inledde Svenska social- och kommunalhögskolan en socialarbetarutbildning i Vasa med 15 nybörjarplatser. Den treåriga kandidatutbildningen i socialt arbete följs av en tvåårig magisterutbildning. Magisterutbildningen ges i samarbete med statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

Undervisningen bygger på en kombination av distans- och hybridundervisning som ordnas inom ramen för Soc&koms ordinarie undervisning och av närundervisning i Vasa. Högskolan har en fastanställd universitetslärare i socialt arbete i Vasa. Hela kandidatutbildningen på 180 studiepoäng genomförs i Vasa. Magisterutbildning genomförs i samarbete med Statsvetenskapliga och en stor del av undervisningen sker i Vasa, men en del kursmoment kan kräva besök i Helsingfors.

Behovet av ökad socialarbetarutbildning har påtalats i media och Undervisnings- och kulturministeriet har i sina strategiska dokument lyft fram det ökade behovet av socialarbetare fram till 2030. Soc&kom och statsvetenskapliga fakulteten har ett lagstadgat riksansvar för utbildning av svenskkunniga socialarbetare och svarar med denna utbildning i Vasa på behovet. Behovet av personal inom det sociala området ökar också i och med vårdreformen. Österbotten är också det enda tvåspråkiga vårdområdet med svenska som majoritetsspråk.

Högskolan har en lång erfarenhet av att ordna socialarbetarutbildning i Vasa. Två gånger (2006 och 2014) har högskolan en kompletterande kandidatutbildning i socialt arbete i Vasa i formen av öppna universitetsstudier. Utbildning på magisternivå har genomförts två gånger (2011–2014 och 2017–2020) i Vasa i samarbete mellan Soc&kom och statsvetenskapliga fakulteten.

Vasautbildningen möjliggörs av Undervisnings- och kulturministeriets tilläggsfinansiering för en femårsperiod. Nästa antagning till utbildningen är inte fastslagen. Våren 2023 antas inte nya studerande till utbildningen.

Kandidatutbildningen i socialt arbete i Vasa är placerad vid Helsingfors universitets juridiska Vasaenhet på adressen Storalånggatan 28–20, och bidrar till att förstärka Helsingfors universitets svenska närvaro i Vasa. Förutom samarbete med juristutbildningen planeras samarbete med Åbo Akademi och Umeå universitet.