Om Soc&kom

Svenska social- och kommunalhögskolan är en fristående svenskspråkig samhällsvetenskaplig enhet vid Helsingfors universitet med en nordisk profil. Som universitetets största svenskspråkiga enhet är vi också en viktig del av tvåspråkigheten vid Helsingfors universitet.

Vår forskningsprofil förenar forskning i nordisk välfärd med forskning i etniska relationer och kommunikation.  Vi svarar på den nordiska välfärdsmodellens nya utmaningar i en stimulerande och mångvetenskaplig forsknings- och undervisningsmiljö.

Hos oss kan man studera journalistik och kommunikation, socialt arbete och socialpolitik, socialpsykologi, statskunskap med förvaltning, sociologi och rättsvetenskap i vårt kandidatprogram i samhällsvetenskaper. Tillsammans med statsvetenskapliga fakulteten har vi ett riksomfattande ansvar för den svenskspråkiga utbildningen i socialt arbete. För tillfället utbildar högskolan också socialarbetare i Vasa med hjälp av tilläggsfinansiering av Undervisnings- och kulturministeriet. Syftet är att svara på det ökade behovet av personal i Österbotten inom det sociala området till följd av vårdreformen.

Vi erbjuder också som enda svenskspråkiga universitetsenhet i Finland utbildning i journalistik och socialpsykologi på kandidat- och magisternivå i samarbete med statsvetenskapliga fakulteten. Soc&kom svarar tillsammans med statsvetenskapliga fakulteten för det svenskspråkiga magisterprogrammet i samhällsvetenskaper.

Högskolan har cirka 450 studenter och en undervisnings- och forskningspersonal på cirka 60 personer.

Instruktion för Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.