Svenska social- och kommunalhögskolan är en fristående svenskspråkig samhällsvetenskaplig enhet vid Helsingfors universitet med en nordisk och internationell profil. Som universitetets största svenskspråkiga enhet är vi också en viktig del av tvåspråkigheten vid Helsingfors universitet.

Vår forskningsprofil förenar forskning i nordisk välfärd med forskning i etniska relationer och kommunikation.  Vi svarar på den nordiska välfärdsmodellens nya utmaningar i en stimulerande och mångvetenskaplig forsknings- och undervisningsmiljö.

Hos oss kan man studera journalistik, socialt arbete, socialpsykologi, statskunskap, sociologi och rättsvetenskap. Tillsammans med statsvetenskapliga fakulteten har vi ett riksomfattande ansvar för den svenskspråkiga utbildningen i socialt arbete. Vi erbjuder också som enda svenskspråkiga universitetsenhet i Finland utbildning i journalistik och socialpsykologi på kandidat- och magisternivå i samarbete med statsvetenskapliga fakulteten.

Högskolan har ca 450 studerande och en undervisnings- och forskningspersonal på ca 60 personer.