Lärocentret vid Svenska social- och kommunalhögskolan främsta uppgift är att stöda och ge service till studerande, lärare och forskare vid högskolan och övriga universitetet. Lärocentret är också öppet för allmänheten.

I lärocentret finns ett tjugotal läsplatser. Du kan använda lärocentrets böcker och tidskrifter eller ha med eget material och egen dator. För universitets personal och studerande finns sex datorer och en flerfunktionsskrivare. För att kunna använda datorerna och skrivaren krävs att du har Helsingfors universitets användarnamn. För att använda flerfunktionsskrivaren för kopiering, skanning och utskrifter krävs också Helsingfors universitets användarnamn. Högskolans nyaste kandidatavhandlingar kan du läsa i lärocentrets avhandlingskiosk. Från augusti 2016 finns högskolans kandidatavhandlingar i universitets E-Thesis, men kan endast läsas i en avhandlingskiosk. I lärocentret finns en avhandlingskiosk och på Kaisa-biblioteket flera stycken.

Närmare information om lärocentrets tjänster för högskolans personal och studerande finns på Flamma.