Öppna universitetsstudier

Högskolan deltar aktivt i universitetets verksamhet när det gäller att erbjuda kontinuerligt lärande, särskilt på svenska och inom de professionsutbildningar där vi har riksansvar.

Kontinuerligt lärande 

En del av kurserna inom kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper erbjuds som öppna universitetsstudier för alla som är intresserade av ämnet.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.Förutom grundstudierna erbjuds ämnesstudiekurser inom journalistik och kommunikation, rättsvetenskap, socialpsykologi, socialt arbete och socialpolitik, sociologi och statskunskap med förvaltning,

Högskolan ordnar också Prova på-kursen Samhällsvetenskapernas förunderliga värld som lämpar sig speciellt för gymnasiestuderande.