Forskning

Svenska social- och kommunalhögskolan bedriver vetenskaplig forskning inom samhällsvetenskaper. Forskningen inom högskolans sex vetenskapsområden organiseras i fem tematiska nätverk. Närmare information om högskolans forskning finner du i Tuhat-forskningsdatabasen.