Forskning

Svenska social- och kommunalhögskolan bedriver vetenskaplig forskning inom samhällsvetenskaper. Fokus i forskningen ligger på nordiska välfärdsfrågor, etniska relationer och kommunikation. En tydlig styrka är att Soc&koms forskning ligger i tiden och är samhälleligt relevant i och med att forskningen tar upp samhällsaktuella frågor som migration, medborgarskap och välfärdsstaten.

Forskningen bygger på högskolans sex vetenskapsområden, men forskningen har blivit allt mer tvärvetenskaplig och organiseras i fem tematiska nätverk.

Publikationer

Nyaste publikationerna från Soc&kom. Alla publikationer, projekt och aktiviteter finns i forskningsportalen.