Undervisning

Högskolan satsar såväl på att utveckla digitala lärmiljöer som på att erbjuda undervisning i små grupper för att öka flexibiliteten i studierna och ge studenterna möjlighet att utveckla mångsidiga färdigheter.

Förutom seminarier och traditionella föreläsningar används mångsidiga metoder vid undervisningen. Några exempel är dramaövningar, litteraturcirklar, metodologiska workshoppar, poddkurser, textsamtal och processkrivning, projektarbete samt rollspel.

Undervisningen vid Soc&kom är forskningsbaserad och högskolan utvecklar nya sätt för studenterna för att komma i kontakt med forskningen. Undervisningsgrupperna är ofta mindre än vid stora universitet i allmänhet. Vi strävar efter en personlig kontakt mellan studenter och lärare. Soc&koms byggnad i Kronohagen fungerar som ett svenskt rum vid universitetet.

Exempel på undervisningsmetoder från högskolans studieinriktningar