Utbildning

Är du intresserad av journalistik och kommunikation, socialpsykologi, statskunskap med förvaltning, sociologi, rättsvetenskap eller socialt arbete och socialpolitik? Sök då till kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Efter kandidatexamen har du automatisk rätt att fortsätta till det svenskspråkiga magisterprogrammet i samhällsvetenskaper, som är ett samarbetsprogram mellan Soc&kom och statsvetenskapliga fakulteten.

På de här sidorna hittar du information om studierna och utbildningsprogram samt om studielivet.

Du kan bekanta dig närmare med studieplaner och kursutbudet i WebOodi. På webbplatsen Instruktioner för studerande kan du läsa om mer specifik information om studierna och planera dina studier. Sidorna är i första hand ämnade för studerande, men även potentiella sökande kan bekanta sig med innehållet i utbildningen. Vid Soc&kom är det möjligt att avlägga studier i samhällslära som andra undervisningsämne (60sp) som tillsammans med pedagogiska studier för lärare ger behörighet att fungera inom undervisningsuppgifter inom den grundläggande utbildningen.