Utbildning

Vid Soc&koms kandidatprogram i samhällsvetenskaper kan du studera journalistik och kommunikation, socialpsykologi, statskunskap med förvaltning, sociologi, rättsvetenskap och socialt arbete och socialpolitik på svenska. Efter kandidatexamen har studenterna automatisk rätt att fortsätta i det svenskspråkiga magisterprogrammet i samhällsvetenskaper som är ett samarbetsprogram mellan Soc&kom och statsvetenskapliga fakulteten.

Tillsammans med statsvetenskapliga fakulteten har vi ett riksomfattande ansvar för den svenskspråkiga utbildningen i socialt arbete. För tillfället utbildar högskolan också socialarbetare i Vasa med hjälp av tilläggsfinansiering av Undervisnings- och kulturministeriet. Syftet är att svara på det ökade behovet av personal i Österbotten inom det sociala området till följd av vårdreformen.

Vi erbjuder också som enda svenskspråkiga universitetsenhet i Finland utbildning i journalistik och socialpsykologi på kandidat- och magisternivå i samarbete med statsvetenskapliga fakulteten.

Soc&kom i siffror 2023