Sök till Soc&kom

Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom) är en svenskspråkig enhet vid Helsingfors universitet. Här kan du avlägga en politices kandidatexamen, d.v.s. en lägre högskoleexamen, som omfattar 180 studiepoäng. Efter avlagd kandidatexamen har du rätt att direkt utan skilt inträdesprov fortsätta dina studier i magisterprogrammet för samhällsvetenskaper vid statsvetenskapliga fakulteten (med undantag för rättsvetenskap).

Högskolan erbjuder varierande vetenskapsområden och har ca 450 studerande.

 

Ansökningstiden till de inhemska kandidat- och magisterprogrammen sker med gemensam ansökan 14.3 kl.8 till 28.3 kl.15.

Ansökningsinfo om Soc&koms kandidatprogram i samhällsvetenskaper hittar du här.

Tidigare urvalsprovsuppgifter hittar du här. Sök efter 'samhällsvetenskap (undervisning på svenska)' respektive 'socialt arbete'.

Här kan du läsa mer om både kandidat- och magisterprogrammet.

Den som söker till Svenska social- och kommunalhögskolan ska ha goda kunskaper i svenska eftersom undervisningsspråket är svenska.  Språkkunskaperna kontrolleras redan i ansökningsskedet. Om du inte kan bevisa dina kunskaper i svenska måste du delta i Svenska social- och kommunalhögskolans språkprov.

Här kan du läsa mer om språkkraven och språkprovet.