Sök till Soc&kom

I Soc&koms kandidatprogram i samhällsvetenskaper kan du studera journalistik och kommunikation, rättsvetenskap, socialpsykologi, socialt arbete och socialpolitik, sociologi och statskunskap med förvaltning.
Examina

I Soc&koms kandidatprogram i samhällsvetenskaper utbildas politices kandidater. Utbildningen är treårig och både undervisnings- och examensspråket är svenska. Efter kandidatexamen har de nyutexaminerade automatisk rätt att fortsätta i magisterprogrammet i samhällsvetenskaper, som är ett samarbetsprogram mellan Soc&kom och Statsvetenskapliga fakulteten. Kandidatexamen ger också möjligheter att söka till andra magisterprogram både inom landet och utomlands. 

Om man redan avlagt en lägre högskoleexamen kan man söka direkt till magisterprogrammet i samhällsvetenskaper. 

Utbildningsprogram

Soc&kom ansvarar för ett kandidatprogram, och i samarbete med statsvetenskapliga fakulteten, för ett magisterprogram.  

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper är ett mångvetenskapligt program där flera olika vetenskaper samverkar. Du kan inrikta dig på studier i journalistik och kommunikation, rättsvetenskap, socialpsykologi, socialt arbete och socialpolitik, sociologi eller statskunskap med förvaltning.  

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper har två ansökningsmål: ett bredare ansökningsmål, samhällsvetenskaper (med övriga studieinriktningar) och ett professionsinriktade ansökningsmål, socialt arbete 

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper har fem vetenskapsområden du kan rikta in dig på (journalistik och kommunikation, socialpsykologi, socialt arbete, sociologi eller statskunskap med förvaltning).  

Studierna är uppbyggda så att magisterexamen kan avläggas under två läsår.   

Undervisningen inom utbildningsprogrammen baserar sig på den forskning som bedrivs inom disciplinerna och vid forskningsenheterna vid Soc&kom och Statsvetenskapliga fakulteten.  

Så här söker du

På blanketten för den gemensamma ansökan kan man söka till kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper. Kontrollera att du väljer rätt alternativ på blanketten, det går inte att byta ansökningsobjekt efter att ansökningstiden har gått ut.  

Om man avlägger en politices kandidatexamen vid Svenska social- och kommunalhögskolan får man automatiskt rätt att fortsätta vid magisterprogrammet i samhällsvetenskaper.  

Du behöver inte logga in dig i systemet när du fyller i ansökan. När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till din e-post. Meddelandet innehåller en länk och den vägen kan du sedan lägga till och ta bort ansökningsobjekt eller ändra deras ordning. Om du har nätbankskoder, ett elektroniskt ID-kort eller mobilcertifikat kan du också använda tjänsten Min Studieinfo. Där kan du under ansökningstiden bearbeta din ansökan, uppdatera dina kontaktuppgifter, granska ansökningsresultatet och ta emot din studieplats. 

Om du vill göra ändringar i din ansökningsblankett, men inte kan använda tjänsten Min Studieinfo eller länken du fick per e-post, ska du kontakta ansökningsservicen vid den högskola du har sökt till. 

Ansökningsblanketten kan fyllas i endast en gång. Om du inte har en finländsk personbeteckning och du gör flera ansökningar, blir den senaste ansökan i kraft. 

Ämneslärare i samhällslära

Vid Soc&kom är det möjligt att avlägga studier i samhällslära som andra undervisningsämne (60sp) som tillsammans med pedagogiska studier för lärare ger behörighet att fungera inom undervisningsuppgifter inom den grundläggande utbildningen.