Att studera på Soc&kom

Vid Soc&koms kandidatprogram i samhällsvetenskaper utbildas politices kandidater i sex vetenskapsområden: journalistik, socialt arbete, socialpsykologi, sociologi, statskunskap och rättsvetenskap. Utbildningen är treårig och både undervisnings- och examensspråket är svenska. Efter kandidatexamen kan de studerande avlägga en svenskspråkig magisterexamen i samhällsvetenskaper vid statsvetenskapliga fakulteten, utan separat inträdesförhör.

Det är även möjligt att fortsätta sina studier efter magisterexamen på statsvetenskapliga fakulteten. Målet för dessa forskarstudier är oftast en doktorsavhandling, men det är också möjligt att bli licentiat. Läs mer på finska på statsvetenskapliga fakultetens sidor.