Virtuell rundtur på Soc&kom

Den virtuella rundvandringen börjar från Soc&koms aula och går igenom byggnadens offentliga utrymmen.

Under rundvandringen kan besökaren stanna upp vid olika punkter för att läsa mera och se videoklipp som presenterar kandidat- och magisterprogrammet i samhällsvetenskaper och studieinriktningarna vid Soc&kom. Besökaren kan även välja att bekanta sig med byggnaden och de 11 videoklippen i egen ordning.

Läs mera om Soc&koms studieinriktningar på kandidatprogrammet i samhällsvetenskapers webbsidor.

Kontakta ansökningsservicen vid Helsingfors universitet för mera information om Soc&kom och Kandidatprogrammen i samhällsvetenskaper.