Högskolans rektor och styrelse ansvarar för beslutsfattande och ledning vid högskolan.