Kontaktuppgifter

Svenska social- och kommunalhögskolan ligger i Kronohagen i Helsingfors centrum.

Besöksadress

Yrjö-Koskinens gata 3

00170 Helsingfors

Postadress

Snellmansgatan 12 (PB 16)

00014 Helsingfors universitet

Du når våra vaktmästare via universitets telefonväxel, +358 (0) 2941 911.

Här hittar du information om fastigheternas öppettider vid Helsingfors universitet.

Socialarbetarutbildningen i Vasa:

Besöksadress

Ekgården, 4:e våningen

Storalånggatan 28–30

Vasa

Postadress

Storalånggatan 28–30 (PB 1010)

65100 Vasa

 

Förvaltningen når du på adressen sockom-admin@helsinki.fi

Förvaltningsspecialist Niina Arppe.

Ledningens kontaktuppgifter

Journalistik och kommunikation: professor Jaana Hujanen

Rättsvetenskap: universitetslärare Martin Björklund

Socialpsykologi: universitetslektor Anna Henning-Lindblom

Socialt arbete och socialpolitik: professor Helena Blomberg-Kroll

Sociologi: professor Elina Oinas

Statskunskap med förvaltning: universitetslektor Sebastian Godenhjelm

Tänker du söka till Soc&kom eller om du har frågor angående antagningarna ska du kontakta universitetets ansökningsservice.

Om du redan är studerande vid universitetet kan du kontakta Kronohagens studentservice.

Lärocentrets kontaktuppgifter finns på Lärocentrets sidor.

Universitetets kommunikation förmedlar information om forskning och annat aktuellt som berör universitetsvärlden. Vi hjälper journalister och massmedier att hitta rätt kontaktperson eller forskare för en intervju.

Du når kommunikationen på mediaservice[at]helsinki.fi. Läs mer om tjänster för press och media.