Kontaktuppgifter
Svenska social- och kommunalhögskolan ligger i Kronohagen i Helsingfors centrum.

Besöksadress
Yrjö-Koskinens gata 3
00170 Helsingfors

Postadress
Snellmansgatan 12 (PB 16)
00014 Helsingfors universitet

Du når våra vaktmästare via universitets telefonväxel, +358 (0) 2941 911.

Här hittar du information om fastigheternas öppettider vid Helsingfors universitet.

Förvaltningen når du på adressen sskh-administration@helsinki.fi.

Förvaltningschef Mathias Björklund

Ledningens kontaktuppgifter

Tänker du söka till Soc&kom eller om du har frågor angående antagningarna ska du kontakta universitetets ansökningsservice.

Om du redan är studerande vid universitetet kan du kontakta Kronohagens studentservice.

Lärocentrets kontaktuppgifter finns på Lärocentrets sidor.

Universitetets kommunikation förmedlar information om forskning och annat aktuellt som berör universitetsvärlden. Vi hjälper journalister och massmedier att hitta rätt kontaktperson eller forskare för en intervju. Kommunikationsspecialist Christa Mäkinen ansvarar för högskolans och svenska centrumcampus kommunikation.

Du når kommunikationen på mediaservice[at]helsinki.fi. Läs mer om tjänster för press och media.