Antalet sökande och antagna till de svensk- och finskspråkiga magisterprogrammen i den gemensamma ansökan våren 2018 (29.6.2018)

Antalet sökande till de svensk- och finskspråkiga magisterprogrammen i den gemensamma ansökan våren 2018 (5.4.2018)

Antalet sökande och antagna till de flerspråkiga magisterprogrammen 2018 (5.4.)

Antalet sökande , deltagare i urvalsprov och antagna i gemensamma ansökan våren 2016.

Antalet sökande , deltagare i urvalsprov och antagna i magisteransökan 2016. I magisteransökan ansöker man om studierätt för högre högskoleexamen. Statistiken innefattar både de engelskspråkiga programmen, till vilka man ansöker via University Admissions Finland, och de finsk- och svenskspråkiga programmen, som är en del av högskolornas gemensamma ansökan.

Antalet sökande och antagna via öppna universitetsleden 2016. Farmaceutiska fakulteten, medicinska fakulteten och veterinärmedicinska fakulteten har ingen öpu-led.

Antalet sökande och antagna genom ansökan om överflyttning 2016. Farmaceutiska, juridiska, pedagogiska och  veterinärmedicinska fakulteten ordnar ingen skild ansökan om överflyttning.