Öppna universitetet: Samhällsvetenskaper
En del av kurserna inom kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper erbjuds som öppna universitetsstudier för alla som är intresserade av ämnet.

I en globaliserad värld är det viktigt med kunskap om människan och samhället för att förstå och kunna påverka utvecklingen.

Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper kännetecknas av ett mångvetenskapligt förhållningssätt till människan och samhället. Studenterna får goda kunskaper om samhällets dynamiska uppbyggnad och om hur exempelvis maktförhållanden, politiska och sociala processer, grupprelationer och ledarskap formar och förändrar det sociala samspelet och individens livsvillkor, och om hur etnicitet och mångfald på olika sätt påverkar dagens samhällen.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

Samhällsvetenskaper, grundstudier

I grundstudierna 25 sp ingår kurserna KSV-101 Välfärdens politiska och rättsliga strukturer i Finland, 5 sp och KSV-102 Aktuella fenomen i det finländska välfärdssamhället, 5 sp. Utöver dem kan den studerande välja tre av introduktionskurserna enligt eget intresse.

Sommaren 2022 erbjuds kursen From Sport and Integration to Talent Development 5 sp.

I grundstudierna 25 sp ingår kurserna KSV-101 Välfärdens politiska och rättsliga strukturer i Finland, 5 sp, KSV-102 Aktuella fenomen i det finländska välfärdssamhället, 5 sp samt tre introduktionskurser.

Samhällsvetenskaperna, grundstudierna Välj de kurser som du vill delta i. Anmäl dig till varje kurs var för sig.
Studieinriktningarna inom kandidatprogrammet i Samhällsvetenskaper

Förutom grundstudierna erbjuds ämnesstudiekurser inom journalistik och kommunikation, rättsvetenskap, socialpsykologi, socialt arbete och socialpolitik, sociologi och statskunskap med förvaltning,

På den här kursen får du veta mer om vad samhällsvetenskaper är, vilka sorters frågor som är relevanta just nu och hur man forskar i dessa frågor. Kursen lämpar sig för gymnasiestuderande och andra som är intresserade av studier i samhällsvetenskaper.
Kursen består av två delar, del A (2 sp) och del B (3 sp, kompletteringsdel). Man kan avlägga bara del A eller båda delarna.

 

Prova på -kurs i samhällsvetenskaper: Samhällsvetenskapernas förunderliga värld, del A På den här kursen får du veta mer om vad samhällsvetenskaper är, vilka sorters frågor som är relevanta just nu och hur man forskar i dessa frågor. Kursen lämpar sig för gymnasiestuderande och andra som är intresserade av studier i samhällsvetenskaper. 
Samhällsvetenskapernas förunderliga värld, kompletteringsdel Kompletteringsdel för dem som genomfört Prova på-kursen Samhällsvetenskapernas förunderliga värld, del A.
Anvisningar om studierna och studierådgivning

Du hittar viktig information om dina studier vid Instruktioner för studerande.

Nya studerande: Ta del av Checklistan för studierna med anvisningar för studiernas olika faser.

Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta oss!

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen

Kursutbudet före hösten 2021

Se kurserna som ordnats före hösten 2021 här.