Utbildning och samhälle

Forskningssamfundet Utbildning och samhälle bygger på samhällsvetenskapliga angreppssätt för utbildningssociologi, utbildningspolitik, utbildningsfilosofi, kulturforskning, genusforskning, barndoms- och ungdomsforskning samt perspektiv på social ojämlikhet, jämställdhet och social rättvisa.

Enheten är tvär- och mångvetenskaplig och dess fokus sträcker sig från småbarnspedagogiken till grundskolan, till övergångar i utbildningen, till högskoleutbildningen och vuxenutbildningen samt till arbetslivet och frågor om en hållbar vardag. Enheten stärker samhällsvetenskaplig och samhälleligt relevant forskning genom att undersöka förhållanden mellan utbildning och samhällsförändringar, följden av dem samt bakomliggande agendor, utvecklar undervisningsmetoder och tar ställning till den samhälleliga diskussionen.

Kontaktpersoner: Kristiina Brunila och Janne Varjo