Utbildning och samhälle
Forskningssamfundet Utbildning och samhälle baserar sig på synvinklar från utbildningssociologin, utbildningspolitiken och kulturforskningen samt rättvisa och mångkulturalism.

Forskningssamfundet Utbildning och samhälle baserar sig på synvinklar från utbildningssociologin, utbildningspolitiken och kulturforskningen samt rättvisa och mångkulturalism. Enheten är tvär- och mångvetenskaplig och dess fokus sträcker sig från småbarnspedagogiken till grundskolan, högskoleutbildningen, vuxenutbildningen och arbetslivet. Enheten stärker samhällsvetenskaplig och samhälleligt relevant forskning och utvecklar inspirerande metoder att undervisa och ta del av den samhälleliga diskussionen.

Kontaktpersoner: Kristiina Brunila och Janne Varjo