Helsingfors universitets centrum för utbildningsevaluering

Helsingfors universitets centrum för utbildningsevaluering har forskat om finländsk utbildning och lärfärdigheter sedan 1996.
Cent­ret för ut­bild­nings­e­va­lu­e­ring

Forskningen fokuserar huvudsakligen på undervisning, lärande och de attityder som påverkar dessa, välbefinnande, mer allmänt på utbildningssystem samt på att utveckla dessa, såsom utbildningsorganisation och utbildningsledning. Resultaten av våra projekt som främst drivs med extern finansiering rapporteras på många olika sätt, varav den viktigaste publikationskanalen är referentgranskade forskningsrapporter (egen publikationsserie utgiven av Centrum för utbildningsevaluerings).

Vår forsknings genomslagskraft i samhället syns i våra förslag och rekommendationer för att utveckla utbildningen, lärandet och kunnandet i Finland. Helsingfors universitets centrum för utbildningsevaluering har en gedigen metodkompetens och kunskap om planering och utformning av olika bedömningsmiljöer (t.ex. analyser av loggdata och adaptiva bedömningsmiljöer).

Kontaktperson: Risto Hotulainen