Forskning

Vid Helsingfors universitets pedagogiska fakultet bedrivs forskning om människans tillväxt, utveckling, beteende och lärande. Fakulteten producerar ny kunskap som kan användas för att utöka det kulturella och sociala kapitalet i samhället.