Forskning

Vid Pedagogiska fakulteten bedrivs mångvetenskaplig och bred pedagogisk forskning.

Vår forskning omfattar de olika stadierna i människans liv; från de tidiga åren till skolåldern, vuxenlivet, arbetslivet och ålderdomen. Forskningen riktar sig systematiskt till olika nivåer och stadier i samhället och uppfostrings- och utbildningssystemet samt till arbetslivet och kulturen på ett bredare plan. I centrum för vår forskning ligger tillväxt, utveckling, lärande och undervisning i en mångfald av miljöer, kontexter och läroämnen samt utbildningspolitik, utbildningspraxis och utbildningssystemets strukturer. Vi undersöker betydelsen av fostran och utbildning i individens liv, i samhället och i den sociala rättvisan och hur vår förståelse av mänsklighet, kunskap och kulturer kring fostran och utbildning kan förändras. Forskningen närmar sig ämnena ur individens, kollektivets och samhällets perspektiv. Vår styrka är mångsidig teoretisk kunskap, en metodologisk mångfald och nytänkande.

Vid Pedagogiska fakulteten finns nio omfattande forskningssamhällen. Våra forskare fokuserar på teman såsom utbildning och samhälle, mångfald och rättvisa, lärande och kultur, undervisning och lärarutbildning, specialpedagogik, utvärdering av utbildning, inlärning av och undervisning i humanistisk-samhälleliga ämnen samt teman inom färdighetskultur, planering och teknik.

Toppforskning
Publikationer