Forskning

Forskningen vid Helsingfors universitets pedagogiska fakultet inriktar sig på människans tillväxt, utveckling, beteende och lärande.