Mångfald, flerspråkighet och social rättvisa i utbildning
Inom Mångfald, flerspråkighet och social rättvisa i utbildning bedriver vi forskning fokuserad på mångfald, flerspråkighet, minoritetsfrågor och social rättvisa i relation till pedagogik och lärarutbildning.

Inom Mångfald, flerspråkighet och social rättvisa i utbildning bedriver vi forskning fokuserad på mångfald, flerspråkighet, minoritetsfrågor och social rättvisa i relation till pedagogik och lärarutbildning. Rasificering, etnicitet, genus, social klass, specialbehov och hållbarhet utgör centrala forskningsområden inom gruppen. Forskningen omspänner allt från småbarnspedagogik till ungdomar och vuxenpedagogik.

Vi använder oss av varierade forskningsmetoder, från etnografi, diskursanalys, kvantitativa analyser till videoforskning och visuella forskningsmetoder. Vår forskningsenhet är nära kopplad till det nordiska excellenscentret Justice through Education (JustEd) (2013–2018) och till de svenska lärarutbildningarna: barnträdgårdslärarutbildningen, klasslärarutbildningen och ämneslärarutbildningen samt även till universitetspedagogiken.

Kontaktperson: Fritjof Sahlström