Samarbete
Pedagogiska fakulteten har ett omfattande samarbetsnätverk i Finland och många betydande internationella partners.