Forskningssamfundet i humanistisksamhällsvetenskapliga ämnen
Forskningssamfundet HuSoEds teman är undervisning och lärande av humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen i småbarnspedagogiken, den allmänbildande utbildningen och vuxenutbildningen.

Forskningssamfundet HuSoEds teman är undervisning och lärande av humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen i småbarnspedagogiken, den allmänbildande utbildningen och vuxenutbildningen. Som humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen räknas här modersmål och litteratur, främmande språk, finska som andraspråk, historia, samhällslära, religion, livsåskådningskunskap, filosofi och geografi. Medlemmarna i forskningssamfundet forskar om undervisningen, lärandet och bedömningen av dessa ämnen och utvecklar läroämnenas didaktik. Samfundet forskar också om samhälleliga, historiska och kulturella faktorer som påverkar läroämnenas ställning samt samarbetar med vetenskapsområdena bakom läroämnena. Forskningssamfundet är uppdelat i fem forskningsgrupper som fokuserar på forskning om olika läroämnens ämnesdidaktik. Grupperna sammanbinds av de multivetenskapliga forsknings- och utvecklingsprojekten som är under utveckling i forskningssamfundet. Forskningsgrupperna är Forskningsgruppen för språk och litteratur, Forskningsgruppen för främmande språk, Forskningsgruppen för geografi och miljöfostran, Forskningsgruppen för åskådningsämnenas didaktik samt Forskningsgruppen för fostran i historia och samhällslära.

Kontaktpersoner: Jukka Rantala och Sirpa Tani