Forskningssamfundet i humanistisksamhällsvetenskapliga ämnen

De teman som behandlas i forskningssamfundet för humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen är undervisning och lärande av humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen inom småbarnspedagogiken, den allmänbildande utbildningen och vuxenutbildningen.

Som humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen räknas i detta sammanhang modersmål och litteratur, främmande språk, finska som andraspråk, historia, samhällslära, religion, livsåskådningskunskap, filosofi och geografi. Medlemmarna i forskningssamfundet HuSoEd forskar om undervisningen, lärandet och bedömningen av dessa ämnen samt utvecklar läroämnenas didaktik. Samfundet forskar också om de samhälleliga, historiska och kulturella faktorer som påverkar läroämnenas ställning samt samarbetar med vetenskapsgrenarna bakom läroämnena.

Forskningssamfundet är uppdelat i fem forskningsgrupper som fokuserar på forskning om olika läroämnens ämnesdidaktik. Grupperna sammanbinds av de mångvetenskapliga forsknings- och utvecklingsprojekten som är under utveckling i forskarsamfundet

Kontaktpersoner: Jukka Rantala och Sirpa Tani